Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

S Božím milosrdenstvom sa v spovednici v osobe kňaza môže „stretnúť“ každý z nás

O najsilnejších zážitkoch spojených s Božím milosrdenstvom sa s nami podelil aj P. Peter Hertel CSsR, misionár milosrdenstva,  ktorý pôsobí v komunite redemptoristov v Kaunase na Litve.

Nemálo príbehov je, keď príde človek na spoveď po rokoch a dá si do poriadku život – príde a hovorí: Potreboval by som na spoveď, ale už som dlho nebol. Naberie odvahu a ide, odovzdá Pánovi ťarchu, ktorú roky niesol. A odchádza slobodný a šťastný, neraz aj cez slzy radosti, neraz s nájdením novej chuti žiť, lebo predtým ju nemal… Veľakrát som videl takú milosť udelenú mnohým, najmä počas ľudových misií. Môže nás trápiť hocičo – rozbité vzťahy, neodpustenie, zlyhania v ktoromkoľvek prikázaní lásky k druhému človeku, Bohu, či voči sebe – Boh čaká, aby nám pomohol. Na každého čaká – aj to som zažil neraz, ako človek prišiel a povedal: Vôbec som sem nechcel ísť, neplánoval som, ale akousi „náhodou“ som tu – a dal si život do poriadku. To je Božie milosrdenstvo, ono si nás priťahuje a hľadá; lebo pre Boha nič nie je náhoda. Často vďaka službe spovedania vidím pravdivosť Pavlových slov: Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť (por. Rim 5, 20).

P. Peter Hertel CSsR, misionár milosrdenstva

Zdroj: slovoplus.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved