Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 11)

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. V roku 1966 dosiahla vrchol hitparád pieseň My love od vtedy veľmi populárnej britskej speváčky Petuly Clark. Mne osobne sa táto pieseň veľmi páči a je to aj pre tento text: „Moja láska je horúcejšia ako najteplejšie slnečné lúče, jemnejšia ako povzdych. Moja láska je hlbšia ako najhlbší oceán, širšia ako obloha. Moja láska je jasnejšia ako najjasnejšia hviezda, ktorá svieti každú noc vyššie. A na tomto svete nie je nič, čo by mohlo zmeniť moju lásku. V deň, keď som ťa stretla, stalo sa niečo s mojím srdcom. Niečo, čo som nikdy predtým

Read More

Pápež František vymenoval 4. marca kardinála Josepha W. Tobina z Newarku v New Jersey za člena Kongregácie pre biskupov, úradu, ktorý radí pápežovi pri nominácii biskupov na celom svete. Kardinál Tobin je redemptorista, ktorý slúžil v Ríme ako generálny predstavený Kongregácie a tiež ako sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Do USA sa vrátil v roku 2012 ako arcibiskup v Indianapolise, než ho František v roku 2016 vymenoval za kardinála a arcibiskupa v Newarku. Tobin sa s bývalým argentínskym kardinálom Jorge Bergogliom, dnes pápežom Františkom, pozná minimálne od roku 2005, keď obaja počas synody o Eucharistii slúžili spolu v tej

Read More

Chaldejský katolícky arcibiskup Erbilu Mons. Bashar Warda CSsR je presvedčený, že úcta irackého ľudu ku kresťanskej komunite, ktorá bola v priebehu rokov zdecimovaná vojnami, terorizmom a prenasledovaním, v súvislosti s pápežovou návštevou Iraku vzrastie. Mottom návštevy je „Všetci ste bratia“. „Úcta irackých obyvateľov k tejto komunite vzrastie. Ľudia v Iraku o nás vedia len málo. Dúfame, že si uvedomia, že nie sme hosťami, ale pôvodnými obyvateľmi krajiny,“ uviedol Mons. Warda. Hoci v roku 2003 malo kresťanské spoločenstvo v Iraku 1,5 milióna veriacich, dnes je ich menej ako 500 tisíc. V nedeľu 7. marca potom pápež František odletí do Erbilu, kde ho privítajú

Read More

(z blogu Alfonziánskej Akadémie) Koncom januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Zmienil sa o ňom aj Pápež František vo svojej encyklike Fratelli Tutti (FT 246 – 254). Tvárou v tvár temným stránkam histórie riskujeme, že sa staneme necitlivými, mysliac si, že minulosť sa už stala a nedá sa zmeniť, že je od nás priestorovo aj časovo vzdialená a že nemá dosah na našu vlastnú zodpovednosť. Pápež však rozhodne tvrdí: „Nie, pre Boha vás prosím! Bez pamäte nemôžeme kráčať dopredu.“ (FT, 249) Sme povinní vystríhať nasledujúce generácie pred tým, čo sa deje, a udalosti holokaustu (hebr. Shoah) sú strašným svedectvom o

Read More

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. V tento rok Svätý Otec František slávil omšu Popolcovej stredy nie ako to býva zvykom v rímskej bazilike sv. Sabíny, ale v bazilike sv. Petra vo Vatikáne, a to z dôvodu pandemickej situácie. V homílii, ktorá predchádzala udeľovaniu popola na hlavu zúčastnených veriacich na znak pokánia a obrátenia, Svätý Otec okrem iného povedal tieto slová: „Začíname cestu Pôstneho obdobia. Otvárajú ju slová proroka Joela, ktoré naznačujú smer, akým sa treba uberať. Je tu pozvanie, ktoré sa rodí zo srdca Boha, ktorý nás s dokorán roztvorenými ramenami a s očami plnými nostalgie prosí: Obráťte sa ku mne

Read More

Pred 272 rokmi, 25. februára 1749, pápež Benedikt XIV. po vypočutí stanoviska kardinálov Svätej kongregácie koncilu (od roku 1967 je to Kongregácia pre klérus), schválil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa a jej regulu apoštolským listom Ad Pastoralis Dignitatis fastigium. Pápežské schválenie prispelo k zvýšeniu počtu povolaní do nového inštitútu. P. Berthe, jeden zo životopiscov svätého Alfonza, popisuje udalosť takto: P. Villani získal od najvýznamnejších kardinálov schválenie Inštitútu a reguly našej Kongregácie. Stále bolo potrebné získať od pápeža potvrdenie dekrétu kardinálov a zaslanie schvaľovacej listiny. Villani poprosil o audienciu u pápeža, aby požiadal o túto poslednú láskavosť. Nakoniec boli 25. februára uverejnené Apoštolské listy vo Forma

Read More

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. Názov pôstnej obnovy, ktorú vám chcem ponúknuť, je veľavravný. Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad pôstnym obdobím, ktoré práve prežívame spolu so Svätým Otcom Františkom. Pozrieť na tento čas jeho očami. Prečo? Pápeži všetkých čias sú viditeľnou hlavou Cirkvi a preto, bez ohľadu na ich ľudské kvality, teda hriešnosť či cnosti, sú prorokmi každej doby. Skrze nich nás Boh napomína, povzbudzuje, utišuje, zobúdza z letargie či ľahostajnosti. A je to tak práve preto, lebo Boh prisľúbil, že neopustí svoju Cirkev až do konca čias a že skrze Petrov primát bude

Read More

https://youtu.be/diFYtHG33lY Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by naša činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi, pastorácia cez vydavateľstvo

Read More

Impulz zo Svätého Písma: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (Lk, 16, 10) Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk, 24, 35) Reflexia: Chlieb na ceste Ako dieťa som veľmi rád stál vedľa svojej pratety Mamie a pomáhal jej pri príprave chleba. Trvalo hodiny zhromaždiť suroviny, namastiť panvice, vymiesiť cesto, nechať kysnúť kvások, vykysnúť cesto, nech ho vyrásť, vymiesiť, opäť ho nechať rásť, a potom upiecť chlieb v rúre na starom olejovom sporáku. Celé tie hodiny sme sa rozprávali a ona

Read More
close

Zdieľajte príspevok..