Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 6)

Už na prvú sériu misií v roku 1874 prišli redemptoristi vlakom. Podľa reguly rehole, ktorá vznikla v 18. storočí, však mohli ako dopravný prostriedok používať len koňa. Po nečakanom zákaze misií ich ľudia pod dohľadom žandárov na voze odprevadili nazad na hranice. O desaťročie neskôr, keď sa misie obnovili, začali vo veľkom využívať vlak. Podľa reguly rehole, ktorá vznikla v 18. storočí, však mohli ako dopravný prostriedok používať len koňa. V tomto príspevku sa teda pozrieme, ako sa s takouto disproporciou vysporiadali. V čase, keď pápež Benedikt XIV. schválil regulu Kongregácie redemptoristov (1749), na Apeninskom polostrove sa v hojnej miere využívala jazda na koni.

Read More

Vojaci hitlerovskej armády po vypuknutí Varšavského povstania 6. augusta 1944 zastrelili 30 redemptoristov. Všetci rehoľníci, ktorí boli vtedy v kláštore na ul. Karolkovej, zahynuli: 15 pátrov, deväť bratov koadjútorov, päť seminaristov a jeden novic. V prvých dňoch povstania sa v kláštore na Karolkovej usadila skupina povstalcov. Pátri sa presťahovali do pivníc, kde poskytovali úkryt a pomoc obyvateľom mesta; 5. augusta boli povstalci z kláštora vytlačení do Starého mesta. Nadránom 6. augusta Nemci obkľúčili kláštor a všetky osoby, ktoré sa v ňom nachádzali, eskortovali do „prechodného tábora“, ktorým bol kostol sv. Vojtecha na Wolskej ulici. Pred týmto kostolom redemptoristov oddelili od ostatných ľudí. Nemci

Read More

Príbeh vpísaný do múrov domu, ktorý si veľa pamätá. Ale predovšetkým príbehy ľudí, ktorí tu žili a pôsobili, príbehy o redemptoristoch pôsobiacich pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Knihu Redemptoristi z Puškinovej ulice vydal P. Viktor Mišuth CSsR, člen komunity redemptoristov na Puškinovej a kronikár provincie. Kniha Redemptoristi z Puškinovej ulice je o príbehu vpísaného do múrov domu, ktorý si veľa pamätá. Ale predovšetkým je o príbehoch ľudí, ktorí tu žili a pôsobili, o redemptoristoch pôsobiacich pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, ale aj tých, ktorí s redemptoristami spolupracovali, či už v období demokracie alebo aj počas obdobia neslobody. Príbeh redemptoristov v

Read More

(Taliansko) Oddanosť a láska k zakladateľovi redemptoristov, svätému Alfonzovi, bola v nedeľu 1. augusta mimoriadna. Pagani, mesto, kde je svätý pochovaný, zažilo pamätný deň, ktorý vyvrcholil večer slávením Eucharistie, ktorej predsedal jeho eminencia kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár. Námestie pred bazilikou sa postupne do posledného miesta zaplnilo, až nakoniec na hranici kapacity uvítalo skutočne početný dav. Prítomných bolo aj mnoho civilných autorít, počnúc predsedom regiónu Kampánia Vincenzom De Luca a takmer všetkými starostami blízkych obcí (asi dvadsať). Prítomných bolo päť biskupov, ale mnohí sa nemohli zúčastniť kvôli slávnostiam organizovaným pri tejto príležitosti v ich diecézach. Slávnostná, ale zároveň pokojná a usporiadaná

Read More

Dobové dokumenty: zápisky misionárov, správcov farností i samotných veriacich, ktorí svoje dojmy čoraz častejšie uverejňovali i v tlači, ukazujú, že hoci sa menia okolnosti a možnosti, ľudské srdce sa nemení. Aj na prelome 19. a 20. storočia mali mladí rovnaké túžby po láske a šťastí ako tí dnešní a otcovia a matky rodín museli tak isto zápasiť o svoje rodiny.  Pre malý rozsah príspevkov sa aj tentoraz musíme obmedziť len na pár poznámok z pera misionárov redemptoristov. Tak ako sa Horné Uhorsko veľmi líšilo od iných krajín monarchie, ani jednotlivé regióny, kde žilo slovenské obyvateľstvo, neboli rovnaké. Keď sa redemptoristi po prvýkrát dostali z Trenčianskej župy do Oravskej, hneď

Read More

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii, keď pápeža Františka prijali do nemocnice kvôli jeho nedávnej operácii, pozval som nás všetkých, aby sme sa modlili s ním a za neho, a za jeho uzdravenie. V mene celej Kongregácie som poslal Svätému Otcovi list, v ktorom som ho uisťoval o našich modlitbách za jeho uzdravenie. Nedávno som dostal tento rukou napísaný list ako odpoveď od Svätého Otca. Ako si všimnete, ďakuje nám za našu blízkosť, modlitby, priazeň k nemu a k Svätému stolcu. Modlí sa za nás a posiela nám všetkým svoje požehnanie. Ako sa postupne doliečuje, prosím vás, aby ste naňho mysleli

Read More

Drahí spolubratia, posielam vám pozdravy a požehnania pri príležitosti osláv tohtoročného sviatku svätého Alfonza! Odovzdajte, prosím, moje pozdravy členom vašej provincie, viceprovincie, regiónu a misie. Keď tento rok oslavujeme 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi, opäť sa venujeme misii, ktorú Boh prostredníctvom Vykupiteľa zveril našej kongregácii v Duchu svätého Alfonza. Tento sviatok je pre nás vynikajúcou príležitosťou zamyslieť sa znova nad nádherným listom, ktorý pri tejto príležitosti poslal pápež František. Počas osláv tohto sviatku si tiež veľmi dobre uvedomujeme, že náš svet je naďalej veľmi zranený pandémiou Covid-19. Modlíme sa za všetkých, ktorí boli najvážnejšie postihnutí - spolubratov,

Read More

Článok vyšiel v časopise .týždeň a publikujeme ho s láskavým súhlasom šéfredaktora Štefana Hríba a autora Štefana Chrappu. List z roku 1969 adresovaný prvému tajomníkovi Komunistickej strany Slovenska Gustávovi Husákovi podpísal slovami „V patričnej úcte bývalý (január – apríl 1955) spolubývajúci z cely č. 150 Dr. Ján Mastiliak“. Kto je tento muž, ktorý si dlhé roky odsedel v komunistickom žalári, a ktorý si dovoľuje neustále písať bývalému spoluväzňovi Husákovi? Žiadať ho, pripomínať mu, prosiť ho odvolávajúc sa na morálku i spoločnú históriu? Kto je ten muž, čo priebežne klope Husákovi na dvere. Husákovi, ktorý prešiel cestu životom od chlapca, ktorý miništroval v kostole, cez

Read More

Po roku, kedy sa arcidiecézna púť v Gaboltove z dôvodu pandemických opatrení konala iba na farskej úrovni, mariánsky Gaboltov opäť ožíva púťami. Gaboltov – hlavné pútnické miesto Košickej arcidiecézy - privítal minulý víkend, na sviatok Panny Márie Karmelskej, množstvo pútnikov z blízkeho a ďalekého okolia. Veriaci sem každoročne prichádzajú vzdať úctu Panne Márii Škapuliarskej a vyprosovať milosti pre seba a svoje rodiny.  Pre Rádio Lumen o tohtoročnej púti v Gaboltove hovoril aj predstavený miestnej komunity redemptoristov P. Tomáš Regeš CSsR. Samotný program začal už v piatok o 10:00 úvodnou sv. omšou. Večernú sv. omšu spolu s chválami celebroval P. Michal Zamkovský CSsR. V homílii hovoril o tom, že sa všetci potrebujeme

Read More
close

Zdieľajte príspevok..