Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 7)

Rozhovor so svätým Otcom Františkom pre časopis Studia Moralia Alfonziánskej akadémie, moderovaný a spracovaný P.  Alfonsom V. Amarantem C.Ss.R., prezidentom Alfonziánskej akadémie. Úvod V marci 2021 sme si pripomenuli 150. výročie vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi. Požiadali sme Svätého Otca o možnosť rozhovoru zameraného na niektoré aktuálne morálne otázky. Podnety, ktoré nám pápež v rozhovore ponúkol, nadobúdajú konkrétny význam, nielen pre Alfonziánsku akadémiu, ktorá sa pripravovala na toto jubileum. Podnety Svätého Otca sú pozvaním k zamysleniu sa a prehĺbeniu teologického-morálneho podnetu Svätého Učiteľa pre dnešnú dobu. Ešte predtým, 9. februára 2019, bola Alfonziánska akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia prijatá na osobnej audiencii pápeža Františka. Pápež pri tejto príležitosti vo

Read More

Dňa 29. júna 2021 sa v Podolínci uskutočnilo stretnutie provinciálov jednotiek Varšavy, Ľvova, Bratislava-Praha a Michaloviec. Prítomný bol tiež koordinátor Konferencie Európa (KRE) P. Johannes Römelt CSsR. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol provinciál Ľvovskej provincie redemptoristov, P. Andriy Rak, prítomný iba online. Stretnutie trvalo celý deň; hlavnou témou bola spolupráca spomínaných jednotiek. Provinciáli vytvorili záverečnú verziu dokumentu a dohodu odoslali do Ríma na schválenie generálnou radou. Venovali sa aj ďalším témam: situácii v jednotkách, zvlášť pandémii COVID-19, príprave na 26. generálnu kapitulu, situácii vo formácii, príprave na doživotné sľuby atď. Večer spolu s redemptoristkami v Kežmarku slávili sv. omšu. Nasledujúci deň (30. júna) sa konalo stretnutie rady

Read More

Na prvú júlovú nedeľu, keď Ukrajina oslavuje Deň námorných síl a Ukrajinská katolícka cirkev byzantského obradu zároveň sviatok Panny Márie ustavičnej pomoci, najvyšší predstaviteľ ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho blahoslavenstvo Svyatoslav, zveril ukrajinskú vojenskú flotilu do ochrany Matky ustavičnej pomoci. V tento deň veriaci v komunitách pamätajú na vojakov a veteránov ukrajinského námorníctva a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich zverili do duchovnej starostlivosti vojenským kaplánom. „Veríme, že dnes, keď náš národ prechádza mnohými utrpeniami a skúškami, bude Božia Matka svojím materinským srdcom počúvať modlitby ukrajinských námorníkov a ich veliteľov a zostane spoľahlivým útočiskom a láskavým sprievodcom výzvami a statočnosťou každodennej vojenskej služby

Read More

V Kostolnej - Záriečí sa 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári v nej zvolili svojho vokála a jeho náhradníka na prvú a tretiu fázu XXVI. generálnej kapituly, schválili zmenu stanov Provincie Bratislava-Praha a Apoštolský plán na aktuálne quadrennium (štvorročie). Diskutovalo sa tiež o novovzniknutej misii redemptoristov na Litve, či o vplyve sociálnych médií ako účinného prostriedku na poli evanjelizácie. Prostredníctvom online videohovoru sa redemptoristom prihovoril aj generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR. Hosťom kapituly boli P. Johannes Römelt CSsR, koordinátor Konferencie Európa, a členovia mediálneho tímu Eva Güttlerová a br. Lukáš Michalovič CSsR. Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Read More

5. júla si na Slovensku každoročne pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti sa v našom Kostole sv. Cyrila a Metoda, na Puškinovej ulici v Bratislave, konala o 8:30 slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol P. Václav Hypius, provinciál redemptoristov. P. Václav po predstavení krátkej historickej vložky príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu vo svojej homílii zdôraznil, že: „odkaz sv. Cyrila a Metoda nie je pre nás len o nejakom akoby folklóre, že nám priniesli vieru a my iba chodíme do kostola. Ale práve ich vzťah k Bohu pozýva aj nás k živému vzťahu s Bohom, ktorý by sme si s ním mali vybudovať.“ Veriaci si spolu s

Read More

V nedeľu 27. júna 2021 sa v záhrade kláštora redemptoristov v Kostolnej-Záriečí konala slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Aj tento rok bola oslava spojená s dňom otvorených dverí, na ktorý prišli ľudia zo širokého okolia. Program začal o 9.00 spoločnou modlitbou ruženca, ktorú viedli členovia spoločenstva Koral. Po ruženci nasledovala novéna k Matke ustavičnej pomoci, ktorú sa predmodlievali redemptoristi-študenti z Bratislavy. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom a tohtoročným slávnostným kazateľom bol páter Jozef Jackanin CSsR, prefekt študentov, ktorý pôsobí v komunite Puškinova v Bratislave. Modlitby ako aj liturgia, ktorú svojím spevom sprevádzal Zbor sv. Kataríny z Drietomy,

Read More

Ponúkame vám pobožnosť siedmych nedieľ ku cti svätého Jozefa z pera nášho blahoslaveného Januára Sarnelliho, ktorá doteraz nebola preložená do slovenčiny. Nechajme sa inšpirovať úctou bl. Januára k sv. Jozefovi vyjadrenou v tejto pobožnosti, ktorá je zameraná na bolesti a radosti ochrancu svätej rodiny. Je to text vychádzajúci z tradície ľudovej zbožnosti južného Talianska v 18. storočí, ktorá je krásna, pretože je veľmi osobná. Hoci sa nám dnes môžu niektoré výrazy a obrazy zdať naivné alebo detinské, svojou bezprostrednosťou môžu byť veľmi inšpirujúce. Zvlášť v tomto roku sme pozvaní k rozjímaniu o Jozefovom živote a k prosbám o jeho orodovanie. Pobožnosť

Read More

Nový obraz Matky ustavičnej pomoci so sv. Jozefom je inšpiráciou brata Bonfilia, ktorý toto dielo dokončil za pomoci umelkyne Maria Judith z Mexika. Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa na počesť 150. výročia svätcovho vyhlásenia za patróna univerzálnej Cirkvi. Začal sa 8. decembra 2020 a bude končiť 8. decembra 2021. Dekrét stanovil, že „každý veriaci človek môže podľa jeho príkladu (sv. Jozefa) každodenne posilňovať svoj život viery v úplnom plnení Božej vôle.“ Okrem dekrétu vydal František apoštolský list venovaný Ježišovmu pestúnovi. Pápež v liste nazvanom Patris corde („So srdcom otca“) vysvetlil a zdieľal niekoľko „osobných úvah“ o manželovi blahoslavenej Panny Márie. „Moje želanie urobiť

Read More

Obnova misií vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, ktorú viedli pátri Ivan Flimel, Róbert Režný a Jozef Jackanin, sa konala necelý rok po ľudových misiách. P. Róbert v krátkosti opísal obnovu, ktorá trvala od stredy do nedele: "Začali sme v stredu večer úvodnou omšou a spovedaním. Každý deň sme mali omše ráno a večer s misijnými príhovormi. Plus vo štvrtok doobeda sme spovedali a mali omšu aj pre tunajšiu cirkevnú základnú školu a v piatok bola omša predpoludním s udelením sviatosti pomazania chorých. Vo štvrtok sme zároveň navštívili aj chorých v ich domácnostiach. V piatok večer bola omša s obnovou manželských

Read More

Bratia a sestry, laickí spolupracovníci a priatelia, prajem vám veľa požehnania počas tejto novény a sviatku našej Matky ustavičnej pomoci. Keď v túto nedeľu budeme oslavovať pred pôvodnou Ikonou, zverím všetky vaše úmysly do jej starostlivosti a opatery - pretože ona je skutočne našou Neustálou pomocou. Rovnako ako Mária drží malé ruky nášho Vykupiteľa vo svojich rukách, tak aj ja do nich vložím našu kongregáciu, širšiu redemptoristickú rodinu a každého jedného z našich spoločenstiev po celom svete. V mene generálnej rady by som rád vyjadril našu vďačnosť všetkým vám – spolubratom, sestrám a laickým spolupracovníkom – ktorí ste sa zúčastnili štyroch prípravných zasadnutí našej generálnej kapituly. Vaše úvahy

Read More
close

Zdieľajte príspevok..