Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021

V súvislosti so 150. výročím narodenia svätého Alfonza Mária de Liguori ako učiteľa Cirkvi, vás pozývam uchopiť myšlienky svätého Alfonza z novej perspektívy, počnúc jeho Novénou pred Vianocami. Vo svojej duchovnej skúsenosti sv. Alfonz pochopil a pocítil hĺbku vtelenia, diela bezpodmienečnej lásky a empatie. Skutočne môžeme oceniť dôležitosť tejto témy v jeho adventných a vianočných meditáciách. 1. Trojitý empatický a duchovný rozmer inkarnácie Vo svetle jeho láskyplného a vrúcneho vzťahu k Otcovi a Synovi možno povedať, že sv. Alfonz svojím mystickým životom a intuitívnou psychológiou prežíval a cítil vo svojom vnútri trojitý empatický a duchovný rozmer tajomstva vtelenia: 1) Otcova duchovná empatia voči

Read More

Tento rok, redemptoristická rodina a Alfonziánska akadémia, oslavujú spolu s celou Cirkvou 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi. Pri príležitosti tohto významného výročia napísal pápež František 23. marca 2021 posolstvo generálnemu predstavenému redemptoristov a Alfonziánskej akadémie v Ríme:  Posolstvo pápeža Františka pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi. Svätý Otec navrhuje sv. Alfonza za „vzor pre celú Cirkev, ktorá ide ďalej v misii.“ Zároveň vyzýva redemptoristov, aby podobne ako sv. Alfonz „išli v ústrety krehkým bratom a sestrám našej spoločnosti. To predpokladá rozvoj morálnej teologickej reflexie a pastoračnej činnosti, schopnej angažovať sa pre spoločné dobro, ktoré má svoje korene

Read More

„Náš Boh mu z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Vychádzajúci nás z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti. Naše kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk 1, 78-79) Drahí spolubratia, drahé sestry a partneri v misii, existujú situácie a chvíle, v ktorých sme zvlášť pozorní a vnímaví na prísľub Vianoc. V Evanjeliu podľa Lukáša je táto skúsenosť zachytená v slovách hymnu Benedictus. V slovách, ktoré hovoria o prísľube prekvapujúcej, ľudskej prítomnosti Boha, ktorá mení svet: „Vychádzajúci z výsosti nás navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.“ Svetlo, ktoré žiari v temnotách

Read More

A čo viac, toto Dieťa, Ježiš, sa narodilo „nám“: „nám“ bez akýchkoľvek hraníc, privilégií či výnimiek. Dieťa narodené z Panny Márie v Betleheme sa narodilo pre všetkých: je „synom“, ktorého Boh daroval každej ľudskej rodine.(Pápež František, Urbi et Orbi, 25.12.2021) S prianím radostných Vianoc a všetkého požehnania v novom roku P. Michael Brehl, generálny predstavený

Read More

Redemptoristi z provincie Cebu na Filipínach oslavujú 25. výročie založenia svojej jednotky, ktorá bola inaugurovaná v roku 1996. Oslavy strieborného jubilea začali 27. septembra Eucharistiou, ktorej predsedal P. Jovencio Ma CSsR, koordinátor Konferencie redemptoristov Ázie a Oceánie. P. Colm Meaney CSsR v časopise Reality v článku píše: V decembri 1905 dorazili do manilského prístavu na lodi prví redemptoristi, ktorí sa dostali na Filipíny. P. Andrew Boylan bol v tom čase provinciálom v Dubline a rozhodol sa založiť novú misiu na Ďalekom východe. V nasledujúcich rokoch boli do nového dobrodružstva vymenovaní írski aj austrálski redemptoristi. V roku 1928 bol dohodnutý plán ich misijného úsilia

Read More

Koncom augusta minulého roka sme sa s Mickom Flemingom vydali zo Saskatoonu na cestu do Yellowknife, našej prvej zastávky v severozápadných teritóriách, pred nástupom do našej novej služby. Prvú noc sme strávili s našimi spolubratmi vo Villa Marguerite, druhú v hoteli High Level v Alberte a noc v duchovnom centre Trappers Lake pri Yellowknife - spolu sme prešli 2 000 km. Po niekoľkodňovom zoznámení sa s personálom diecézneho centra sme sa vydali do Behchoko, našej domovskej základne. Predpokladali sme, že dvaja z nás budú žiť a slúžiť v Behchoko, 100 km severozápadne od Yellowknife (kedysi sa to volalo Rae-Edzo). Mali tam

Read More

To, ako v dospelosti budujeme nové rodiny a spoločenstvá, v mnohom predurčuje už to, čo sme si doniesli z rodín, v ktorých sme vyrástli. Predposledný zo série článkov o pôsobení redemptoristov na Slovensku je teda venovaný téme rodinných a priateľských vzťahov. I sám Ježiš Kristus, hoci ho nezväzovali predstavy jeho rodiny o jeho misii, nikdy svojich nezaprel. Napokon vidíme, že sa zvykol vracať do Nazareta a medzi tými, čo ho nasledovali, boli i jeho príbuzní. Svoju rodinu teda nevyškrtol, len ju rozšíril o všetkých tých, čo počúvali jeho slovo. Zakladateľ kongregácie redemptoristov svätý Alfonz Mária de Liguori sa pod vplyvom vlastných skúsenosti i  zvykov, aké vládli v Neapole v 18. storočí, bál

Read More

11. decembra 1865 Svätý Otec Pius IX. zveril ikonu Matky ustavičnej pomoci generálnemu predstavenému redemptoristov, P. Nicholasovi Mauronovi, s inštrukciou: „Urobte ju známou na celom svete!“ Po vyčistení a opravách bola 26. apríla 1866 ikona v slávnostnom sprievode prenesená a umiestnená nad oltárom v Kostole sv. Alfonza na Via Merulana v Ríme. Nasledujúci rok 1867 bol významný pre rozvoj kultu ikony Matky ustavičnej pomoci. V júni bola ikona korunovaná. Keďže rok 1867 slávila Katolícka cirkev ako jubilejný rok 1800. výročia mučeníckej smrti dvoch apoštolov Petra a Pavla, do Ríma prišlo asi pol milióna pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich sa

Read More

Prvé stretnutie laických misionárov našej Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa sa konalo 27. novembra. Uskutočnilo sa prostredníctvom platformy Zoom a zúčastnilo sa ho viac ako 160 účastníkov, vrátane generálneho predstaveného, koordinátorov, vyšších predstavených, rehoľníkov a laikov, ktorí sprevádzajú Partnerstvo v misii v Kongregácii, a mnoho laických misionárov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Po privítaní všetkých účastníkov páter Pedro López, generálny konzultor a vedúci Sekretariátu pre evanjelizáciu, pripomenul účastníkom cestu, ktorou si Kongregácia v otázke Partnerstva v misii prešla, a najnovšie úspechy pri vypracovaní Direktória a Ratio Formationis pre Partnerstvo v misii. Poukázal na rozličné a legitímne formy života v Partnerstve v misii v Kongregácii. Potom páter Pedro

Read More
close

Zdieľajte príspevok..