Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

500 rokov kresťanstva na Filipínach, svätyňa Baclaran sa stala jubilejným kostolom

Filipínska cirkev oslavuje 500 rokov kresťanstva. Z tohto dôvodu je naša svätyňa Baclaran, Národná svätyňa našej Matky ustavičnej pomoci, vybraná ako jubilejný kostol a čoskoro otvorí jubilejné dvere.

Pápež František zaslal video-správu k 500. výročiu prvého ohlasovania evanjelia v krajine (4. apríla 2021). V nej sa s ňou podelil o tri tajomstvá viery, ktoré sú súčasťou najhlbších kresťanských koreňov Filipíncov: Nazaret, kríž a Turíce.
Povedal, že nežná láska Svätého dieťaťa, „ktorá je symbolom príchodu kresťanstva na vaše súostrovie, nám pripomína skrytý život Svätej rodiny v Nazarete“. Otvorením dverí svojich rodín Svätému dieťaťu povedal: „aj vy budete môcť odovzdať svojim deťom vieru, ktorú ste dostali od svojich rodičov.“
Pokračujúc v téme, pápež pripomenul všetky ťažkosti, ktorým museli obyvatelia Filipín čeliť, najmä v rokoch bezprostrednej prípravy na toto jubileum. Spomenul zemetrasenia, tajfúny, vulkanické erupcie a pandémiu Covid-19.
Pápež upriamujúc svoju pozornosť na Turíce pripomenul veriacim na Filipínach, že Turíce „sú východiskovým bodom, ale aj novým začiatkom“. Spomenul Ježišovu matku, ktorá bola vždy po jeho boku v najťažšej chvíli jeho života, „stála pod krížom“. Pápež tiež poukázal na to, že Mária „nikdy neopúšťa našu stranu“, a požiadal o jej príhovor „za nové Turíce pre Cirkev na Filipínach“.
Redemptoristi na Filipínach
30. júna 1906 prišlo do Oponu, na ostrov Mactan na Filipínach, sedem redemptoristov, aby zahájili novú misiu. Pripojili sa k P. Andrewovi Boylanovi CSsR, ktorý sa už predtým v tomto roku usadil v Oponi. Príchod týchto siedmich spolubratov redemptoristov znamenal začiatok viac ako 100 rokov dlhej redemptoristickej misie a ich prítomnosti v krajine, kde mala Kongregácia bez pochýb hrať dôležitú úlohu tak v náboženskom, ako aj v spoločenskom živote ľudí.
Toto pripomenutie si začiatkov pôsobenia redemptoristov na Filipínach je príležitosťou poďakovať sa predovšetkým Pánovi za to, že redemptoristov viedol a že ich viedol najmä v ťažkých časoch misijného rastu.
Je to tiež príležitosť poďakovať sa filipínskemu ľudu, zvlášť chudobným a obyčajným ľuďom na misiách, ktorí svojou pohostinnosťou, odvahou a vynaliezavosťou pri prijímaní viery a dobrej zvesti, pomohli redemptoristom uvedomiť si, že oni boli tiež evanjelizovaní. Je to takisto príležitosť poďakovať sa priekopníckym redemptoristom z Írska, Austrálie a Nového Zélandu a našim vlastným spolubratom z Filipín, z ktorých väčšina už zomrela, za ich veľké odhodlanie a obete pri učení sa jazyku, porozumení kultúre a životu s ľuďmi len kvôli ohlasovaniu dobrej zvesti, hlavne pre chudobných a najopustenejších ľudí z mnohých odľahlých štvrtí krajiny.
Toto je tiež zvláštna príležitosť poďakovať sa našej Matke ustavičnej pomoci, ktorá redemptoristov na misiách viedla, najmä pri šírení hojného vykúpenia jej Syna pre všetkých.

Keď redemptorista prišiel v roku 1932 do Baclaranu, Baclaran bol malou spustošenou dedinou s trávnatými plochami blízko mora. Netušili, že sa raz malá drevená kaplnka zmení na najväčšiu svätyňu na svete zasvätenú Matke ustavičnej pomoci. Netušili, že Baclaran sa jedného dňa zmení na prosperujúce mesto a medzinárodné pútnické centrum.

Fenomén explodoval po tom, čo redemptoristi začali s novénou v roku 1948. Prvej novény sa zúčastnilo iba 70 ľudí. Po týždni sa počet ctiteľov zdvojnásobil. Po niekoľkých týždňoch to bolo tisíc. Po niekoľkých mesiacoch to vyšlo na niekoľko tisíc. Zvyšok je históriou!

Fenomén nebol neočakávaný. Prešiel niekoľkými etapami, aby sa dospelo k fáze, v ktorej je teraz.

– Misia pred novénou (1906 – 1932)

– Presun do Baclaranu (1932 – 1948)

– Explózia novény (1948 – 1958)

– Rozšírenie pobožnosti po celej krajine (1958 – súčasnosť)

Po prijatí Božieho požehnania a premene, na príhovor našej Matky ustavičnej pomoci, sa inšpirovali pri šírení radostnej zvesti o ustavičnej Božej pomoci prostredníctvom našej Matky ustavičnej pomoci.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved