Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Veľkonočné pozdravy od generála a koordinátora redemptoristov v Európe

„Drahí spolubratia, bratia a sestry,

On vstal z mŕtvych! Aleluja! Aleluja!

Dnes, keď slávime Vzkriesenie Pána, mám radosť, že vám môžem poslať toto prianie! Nech prostredníctvom oslavy Kristovho víťazstva nad smrťou v tomto ťažkom čase plnšie a osobnejšie vstúpime do tajomstva Vykúpenia, aby cez apoštolskú lásku, ktorá zjednocuje celý náš život, a ktorou sa v istom zmysle stotožňujeme s Kristom Vykupiteľom, on pokračoval v plnení vôle svojho Otca a cez nás prinášal Vykúpenie (Konšt. 52).“

P. Michael Brehl CSsR,

generálny predstavený

Johannes Römelt CSsR

Ježiš prichádza k Tomášovi a ukazuje mu svoje rany: Pozri, utrpenie – akékoľvek utrpenie – nie je jednoducho vymazané alebo zabudnuté! Rany zostávajú ranami. Ale ten, ktorý „niesol naše utrpenie“ (porov. Iz 53,4) poslušne prešiel bránami pekla a smrti, a stále zostáva (nepochopiteľne) s nami. Ukazuje, že láska vydrží všetko, „veľa vôd nedokáže lásku uhasiť, ani rieky nemôžu utopiť“, „ láska je silná ako smrť “(Pies 8, 6n) – a ešte silnejšia… Vzkriesenie nie je šťastný koniec, ale pozvanie a výzva: Nesmieme sa podvoliť ohňu utrpenia, aj keď ho nemôžeme uhasiť. Nesmieme sa nazdávať, akoby zlu malo patriť posledné slovo. Nebojme sa „vložiť svoju dôveru do lásky“ (1 Jn 4,16), aj keď podľa všetkých svetských kritérií prehráva. Mali by sme mať odvahu rátať s bláznovstvom kríža (1 Kor 1, 18) proti „múdrosti tohto sveta“! Tomáš Halík

„Drahí spolubratia, drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii!

Opäť slávime umučenie, smrť a vzkriesenie nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Prajem vám, aby slávenie Veľkého týždňa a Veľkonočných dní vás všetkých posilnilo na našej spoločnej ceste. Prajem vám požehnané a šťastné Veľkonočné sviatky!“

Johannes Römelt CSsR,
Koordinátor KRE

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved