Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 9)

V sobotu ráno, 1. mája 2021, biskup Matthew Nguyen Van Khoi, biskup diecézy Quy Nhon, prestrihol inauguračnú pásku a zasvätil kostol svätého Alfonza v meste Tra Xuan vo Vietname. Spolu s biskupom koncelebrovali generálny vikár diecézy P. Joseph Nguyen Ngoc Bich, provinciál Vietnamskej provincie redemptoristov P. Joseph Nguyen Quoc Viet CSsR, predstavený miestnej komunity a vedúci misie Chau O Parish, niekoľko kňazov patriacich k Quang Ngai dekanátu, veľa kňazov z diecézy spolu s pátrami redemptoristami z rôznych komunít. Kostol sv. Alfonza patrí do komunity Tra Bong vo farnosti Chau O Parish. Je tam asi 300 farníkov. V roku 2016 biskup Matthew požehnal základný

Read More

Vo vydavateľstve Klubu vojenskej histórie Beskydy práve vyšla kniha Augustin Kliment: Moje spomienky na vojnu. Svoje spomienky napísal rukou v českom jazyku niekoľko rokov po vojne. Uverejnené boli v študentskom časopise Alfons, ktorý vydávali bohoslovci v Obořišti. Dlhé desaťročia ostali zabudnuté, kým ich v archíve neobjavil o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR, ktorý ich prepísal a redakčne spracoval. Tento prepis poslúžil ako základ k vzniku knihy. Augustin Kliment bol nenápadný a pracovitý rehoľný kňaz. Ako 14-ročný začal štúdium v juvenáte redemptoristov. Jeho cestu ku kňazskému povolaniu prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. V apríli 1915 musel nastúpiť na výkon vojenskej služby v

Read More

Pápež František po zvážení kladných záverov skúmania vykonaného historikmi, teológmi, kardinálmi, biskupmi a konzultormi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré sa zaoberalo životom, čnosťami a mučeníctvom Božích sluhov Vicenteho Renuncia Toribia a 11 spoločníkov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa dovolil promulgáciu dekrétu o ich mučeníctve. Dvanásti misionári, z toho šiesti kňazi a šiesti bratia, členovia dvoch redemptoristických komunít, Ustavičnej pomoci a Svätého Michala archanjela v Madride, boli zavraždení medzi 20. júlom a 7. novembrom 1936, na začiatku krvavého náboženského prenasledovania, ktoré sa v Španielsku odohrávalo do roku 1939. P. Vicente Renuncio Toribio P. Vicente Renuncio Toribio sa narodil v obci Villayuda (región Burgos) 11. septembra

Read More

(Rím) Verejné uctievanie ikony Matky ustavičnej pomoci sa začalo v Kostole sv. Alfonza v Ríme 26. apríla 1866. Tento rok si 26. apríla pripomíname 155. výročie verejnej úcty k tejto ikone, ktorú redemptoristom odovzdal pápež Pius IX. Pri tejto príležitosti sa vo svätyni Matky ustavičnej pomoci v Ríme o 18:30 hod zíde miestne spoločenstvo redemptoristov spolu s veriacimi pri slávení Eucharistie, ktorej bude predsedať P. Giovanni Congiu CSsR. Pred sv. omšou s mariánskymi piesňami vystúpi polyfonický zbor „Musica Creator“. Oslavy v Ríme môžete sledovať online na kanáli Scala News na YouTube. Slávnostná inštalácia zázračného obrazu našej Panny Márie, Matke Ustavičnej pomoci v Kostole

Read More

Redemptoristi sú i v súčasnosti na Slovensku známi predovšetkým vďaka farským („ľudovým“) misiám. A práve pre ne tu boli aj povolaní. Prvé misie na Slovensku pred takmer 150 rokmi vyvolali nadšenie medzi slovenskými veriacimi a zároveň nevôľu štátnych orgánov. So súhlasom ostrihomského arcibiskupa a kardinála Jána Szitovszkého (rodák z Košickej Belej) sa uskutočnili vôbec prvé misie redemptoristov v Uhorsku. V marci 1856 sa konali v Starom Budíne misie pre talianskych robotníkov. V októbri toho istého roka boli pozvaní redemptoristi z Viedne, aby vykonali misie aj pre nemecky hovoriacich veriacich a slovenských robotníkov, ktorí sa tam zdržiavali. Misie vykonali štyria redemptoristi z kláštora Maria am Gestade z Viedne. Ani jeden z nich nebol Slovák, preto

Read More

Dnes, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je zároveň Svetovým dňom modlitby za duchovné povolania, sa k nám prihovárajú študenti pripravujúci sa na redemptoristické povolanie.Ďakujeme za všetky vaše modlitby! 🙏 https://youtu.be/UGpKrHIN9lc Za nové povolania do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov nás pozývajú modliť sa aj novici Samuel Opálka a Ján Kniez. https://www.youtube.com/embed/Y1f9dY5cJ8s

Read More

Od dnešného dňa až do Nedele Dobrého Pastiera 25. apríla 2021 prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, s čím je každoročne spojená zbierka na seminár. Vzhľadom na aktuálne protiepidemické opatrenia je stále obmedzená účasť veriacich na bohoslužbách; bude tomu tak aj počas najbližšej nedele - Nedele Dobrého Pastiera. Do tradičnej zbierky na podporu bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na kňazské povolanie, preto môžete prispieť aj naskenovaním QR kódu prostredníctvom aplikácie mobilného internetbankingu. Za všetky vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Read More

Ako je všeobecne známe, Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa, ľudovo nazývanú redemptoristi, založil v 18. storočí neapolský kňaz šľachtického pôvodu Alfonz Mária de Liguori (1696 – 1787). Niekoľko desaťročí si síce zachovávala svoj regionálny juhotaliansky charakter, avšak vďaka niektorým osobnostiam z jej radov sa už o pár generácií rozšírila na sever i na západ. V druhej polovici 19. storočia už išlo o naozaj celosvetovú „rehoľnú rodinu“. Svätec v Šaštíne V tomto roku si redemptoristi na Slovensku, tak latinského, ako aj byzantského obradu, pripomínajú sté výročie okamihu, keď od košického biskupa Augustína Fischera-Colbrieho dostali k dispozícii bývalý františkánsky kláštor v Stropkove. Pastoračne činní boli však na Slovensku už oveľa skôr, ba ich

Read More

Filipínska cirkev oslavuje 500 rokov kresťanstva. Z tohto dôvodu je naša svätyňa Baclaran, Národná svätyňa našej Matky ustavičnej pomoci, vybraná ako jubilejný kostol a čoskoro otvorí jubilejné dvere. Pápež František zaslal video-správu k 500. výročiu prvého ohlasovania evanjelia v krajine (4. apríla 2021). V nej sa s ňou podelil o tri tajomstvá viery, ktoré sú súčasťou najhlbších kresťanských koreňov Filipíncov: Nazaret, kríž a Turíce. Povedal, že nežná láska Svätého dieťaťa, „ktorá je symbolom príchodu kresťanstva na vaše súostrovie, nám pripomína skrytý život Svätej rodiny v Nazarete“. Otvorením dverí svojich rodín Svätému dieťaťu povedal: „aj vy budete môcť odovzdať svojim deťom vieru, ktorú

Read More

O najsilnejších zážitkoch spojených s Božím milosrdenstvom sa s nami podelil aj P. Peter Hertel CSsR, misionár milosrdenstva,  ktorý pôsobí v komunite redemptoristov v Kaunase na Litve. Nemálo príbehov je, keď príde človek na spoveď po rokoch a dá si do poriadku život – príde a hovorí: Potreboval by som na spoveď, ale už som dlho nebol. Naberie odvahu a ide, odovzdá Pánovi ťarchu, ktorú roky niesol. A odchádza slobodný a šťastný, neraz aj cez slzy radosti, neraz s nájdením novej chuti žiť, lebo predtým ju nemal… Veľakrát som videl takú milosť udelenú mnohým, najmä počas ľudových misií. Môže nás trápiť hocičo – rozbité

Read More
close

Zdieľajte príspevok..