Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 10)

V roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež Františkek, sme pozvaní uctiť si sv. Jozefa ako pestúna a ochrancu Cirkvi a jej veriacich prostredníctvom vrúcnej modlitby a zbožnosti a povzbudzovať tak všetkých vziať si jeho čnostný život za vzor pre uskutočnenie vlastného povolania k svätosti. P. Vincenzo La Mendola CSsR, ktorý skúma dejiny Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, predstavuje blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho ako šíriteľa úcty k sv. Jozefovi: „Medzi ľuďmi najbližšími k svätému Alfonzovi bolo niekoľko neapolských autorov, ktorí žili pred ním alebo boli jeho súčasníkmi. Medzi nimi zastáva bezpochyby výsadné miesto jeho prvý spoločník Január Mária Sarnelli. V literatúre o sv. Jozefovi má popredné miesto, keďže kodifikoval rozšírenú pobožnosť Sedem bolestí

Read More

"Drahí spolubratia, bratia a sestry, On vstal z mŕtvych! Aleluja! Aleluja! Dnes, keď slávime Vzkriesenie Pána, mám radosť, že vám môžem poslať toto prianie! Nech prostredníctvom oslavy Kristovho víťazstva nad smrťou v tomto ťažkom čase plnšie a osobnejšie vstúpime do tajomstva Vykúpenia, aby cez apoštolskú lásku, ktorá zjednocuje celý náš život, a ktorou sa v istom zmysle stotožňujeme s Kristom Vykupiteľom, on pokračoval v plnení vôle svojho Otca a cez nás prinášal Vykúpenie (Konšt. 52)." P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený Johannes Römelt CSsR Ježiš prichádza k Tomášovi a ukazuje mu svoje rany: Pozri, utrpenie - akékoľvek utrpenie - nie je jednoducho vymazané alebo zabudnuté! Rany

Read More

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. V upútavke na túto pôstnu obnovu, ktorá beží na našom redemptoristickom webe, sa okrem iných kladú tieto otázky: Bude všetko ako predtým? Je možné začať nanovo? Dokážeš to sám? Na tieto a podobné otázky vám chcem povedať to, čo pomerne často pripomína Svätý Otec vo svojich príhovoroch: „Pandémia je krízou, z ktorej musíme vyjsť lepší než pred tým.“ Je to príležitosť. Príležitosť nechať sa premeniť Ježišom Kristom. Využiť šancu, ktorú nám dáva táto pandemická kríza. Ako hovorí pápež: Nechajte sa spoznať, že ste Kristovi učeníci, „lebo Ježišových nasledovníkov možno

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia, rodina redemptoristov a Alfonziánska akadémia dnes slávia s celou Cirkvou 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi. Na počesť tohto významného výročia nám pápež František napísal posolstvo, v ktorom predkladá svätého Alfonza ako „model pre celú Cirkev, ako napredovať v misii“. Svätý Otec nás pozýva, „ako svätý Alfonz, aby sme vykročili ako bratia a sestry v ústrety najkrehkejším členom našej spoločnosti. To zahŕňa rozvoj morálnej teologickej reflexie a pastoračných opatrení, ktoré sú schopné zaviazať sa k spoločnému dobru, zakorenené v ohlasovaní kerygmy a ktoré ponúkajú rozhodujúce slovo na obranu života, stvorenia a bratstva.“ Pri tomto

Read More

Dnes - 23. marca 2021 - si gréckokatolícki redemptoristi michalovskej viceprovincie pripomínajú 75. výročie svojho kánonického založenia. Michalovská viceprovincia bola zriadená už 21. decembra 1945 generálnym predstaveným Patrikom Murrayom CSsR v Ríme a promulgovaná v Michalovciach 23. marca 1946. Za prvého viceprovinciála bol vymenovaný o. Dominik Metod Trčka CSsR. Takto bola korunovaná 25-ročná apoštolská činnosť prvých gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku. Redemptoristi oboch obradov prišli na Slovensko už pred 100 rokmi a založili svoj prvý kláštor v Stropkove na jeseň 1921. Začali robiť ľudové misie po celom Slovensku, a to nielen v Prešovskej eparchii, ale aj v Mukačevskej a Križevackej. Venovali sa aj duchovným

Read More

Proces blahorečenia skupiny spolubratov umučených v roku 1936 v Madride rýchlo pokračuje. Zahŕňa redemptoristických kňazov Vicente Renuncio, Antonio Girón, Donato Jiménez, Crescendo Ortiz, Ángel Martínez Miquélez a José Ma Urruchi a bratia Nicesio Pérez, Gregorio Zugasti, Aniceto Lizasoáin, Gabriel (Bernardo) Saiz, Máximo (Rafael) Perea a Pasea ) Erviti, patriaci k domom Perpetuo Socorro a San Miguel. Ich proces sa začal v roku 2006 a diecézna fáza bola zavŕšená v roku 2007. Je všeobecne známe, že okrem skupiny mučeníkov z Cuenca, ktorí už boli blahorečení v Tarragone v októbri 2013, mali redemptoristickí misionári aj ďalšie dve skupiny mučeníkov v Španielsku, jednu vo

Read More

Na to, prečo si Boh vybral práve svätého Jozefa za ochrancu Márie a Ježiša a prečo je práve svätý Jozef svätcom, ktorého v tejto dobe potrebujeme, sa Slovo+ pýtalo redemptoristu Rastislava Dluhého. P. Rastislav Dluhý CSsR v rozhovore hovorí o tom, že svätý Jozef bol muž načúvania, ale i muž činu. V dnešnej uponáhľanej a nestálej dobe nám môže byť vzorom, môže inšpirovať rodiny a špeciálne otcov. Dozviete sa aj o cykle prednášok pripravených litovským arcibiskupstvom Kaunas, kde pôsobí so spolubratom P. Petrom Hertelom CSsR. Prednášky The mystery of St. Joseph sa snažia priblížiť niektoré charakteristiky svätého Jozefa a je možné sledovať ich online na YouTube kanáli

Read More

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. Tento týždeň slávime 19. marca slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a pestúna Pána Ježiša. V mnohých krajinách sveta je táto slávnosť aj prikázaním sviatkom, a to aj z toho dôvodu, že sv. Jozef je patrónom univerzálnej Cirkvi. Patrónom Cirkvi sa stal 8. decembra 1870 rozhodnutím pápeža bl. Pia IX. Preto pápež František, ktorý sám je horlivým ctiteľom sv. Jozefa, pri príležitosti tohto 150-ročného jubilea vyhlásil Rok sv. Jozefa, ktorý trvá od 8. 12. 2020 a skončí presne o rok, 8. 12. 2021. Jedinečnosť osoby sv. Jozefa a jeho charakteru približuje apoštolský list

Read More

https://youtu.be/Lvm2buN2GJ0 Drahí spolubratia, bratia a sestry v Kristovi našom Vykupiteľovi, v pondelok 15. marca 2021 ukončíme naše oslavy jubilejného roku, počas ktorého sme slávili 200 rokov od smrti sv. Klementa Máriu Hofbauera, redemptoristu-misionára a nášho “druhého zakladateľa”. Bohužiaľ, tento jubilejný rok sa prelínal s pandémiou koronavírusu, ktorá zrušila takmer všetky oslavy plánované pri príležitosti tohto významného výročia. Avšak sv. Klement nás v duchu sprevádzal po celý rok a povzbudzoval dokonca aj uprostred „lockdownu”. Po dlhom hľadaní svojho povolania Klement Hofbauer a Tadeáš Hübl zložili v roku 1785 sľuby a boli vysvätení ako redemptoristi-misionári v Taliansku. O niekoľko mesiacov boli vyslaní na sever od Álp,

Read More

Aj tento rok sa uskutoční pôstna kajúca iniciatíva s názvom „24 hodín pre Pána“. Pápež František určil jej dátum na piatok a sobotu 12. a 13. marca v blízkosti Štvrtej pôstnej nedele. Téma na rok 2021 znie «On ti odpúšťa všetky neprávosti» (Ž 103,3). Pozývame vás na akciu „24 hodín pre Pána“. Toto podujatie je odpoveďou na výzvu pápeža Františka, ktorý pozval celú Cirkev v Roku milosrdenstva, aby zažívala milostivý čas radostného stretnutia s milosrdným Otcom. Rovnako aj dnes pozýva celé spoločenstvo veriacich prežívať s vierou túto akciu. Začneme v piatok 12. marca o 20.00 živým hodinovým vstupom z nášho bratislavského kostola sv. Cyrila a Metoda. Odkaz na stream

Read More
close

Zdieľajte príspevok..