Slovo medzi nami

Dnes si pripomíname 60. výročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku. Ponúkame vám jeho krátky životopis. Blahoslavený  Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, Morava.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke.  Do noviciátu redemptoristov vstúpil r. 1903 a sľuby zložil 25. 8. 1904. Po noviciáte pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Za kňaza bol vysvätený 17. 7. 1910 kardinálom Skrbenským. V rokoch 1911 – 1918 pôsobil

Čítať ďalej

(Rím) V nedeľu 10. marca sa v Ríme začalo formačné stretnutie taliansky, španielsky, portugalsky a francúzsky hovoriacich vyšších predstavených kongregácie. Väčšina zúčastnených predstavených prišla z konferencie Latinská Amerika a Karibik (23), ale boli medzi nimi aj predstavení z Konferencie Európa (6) a z Konferencie Afrika a Madagaskar (5). Spolu s koordinátormi konferencií - P. Marcela Araúja (Latinská Amerika a Karibik), P. Johannesa Römelta (Európa) a P. Zéphyrina Luyilu Ndongolu (Afrika a Madagaskar) - sa zišli na týždňový program, ktorý im má pomôcť v ich úlohe lídrov kongregácie. Toto stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou P. Michaela Brehla, generálneho predstaveného, a členov generálnej

Čítať ďalej

Počas víkendu od 15. do 17. marca 2019 sa na Donovaloch konala prvá časť kurzu o učeníctve pod vedením laického misionára Noela Chircopa, ktorý pochádza z Malty a už niekoľko desaťročí pôsobí v novej evanjelizácii. Kurz pozostáva z troch víkendových stretnutí a je zameraný na formovanie učeníkov Ježiša Krista. Čo to znamená byť učeníkom, priblížil Noel Chircop: „Učeníctvo je nielen poznanie o Ježišovi, ale je to veľmi blízka, intímna skúsenosť so živou osobou Ježiša Krista. Znamená to, že žijete evanjelium nielen z toho, čo viete vo svojej mysli, ale aj z toho, čo zažívate vo svojom srdci. A dovoľujete Kristovi,

Čítať ďalej

  I. zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť – zastavenie nespravodlivo odsúdených „Kiežby som celý horel za teba, ako si ty horel za mňa!” (sv. Alfonz Liguori) Pane, tak často som ťa vo chvíľach radosti a šťastia uisťoval, že ťa veľmi milujem, že nikdy od teba neodídem. A tak často, a tak rýchlo, Pane, som sa staval Pilátom, ktorý ťa odsudzoval na opustenie môjho srdca. A ty? – Ty si ma ďalej miloval a z lásky si prijímal môj výrok a bral si kríž, aby som mohol mať niekedy šancu vrátiť sa. Vo svojom živote som ťa odsúdil už veľakrát. Kedy ťa,

Čítať ďalej