Slovo medzi nami

Dnes, 28. marca, si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, prvého svätorečeného amerického biskupa. Pri tejto príležitosti vám prinášame niekoľko modlitieb k sv. Jánovi Neumannovi. Boh cesty, na príhovor sv. Jána Neumanna, patróna prisťahovalcov, modlíme sa tých, ktorí opustili svoje domovy túžiac po slobode a po nových príležitostiach. Nech ťa rozpoznajú ako svojho spoločníka na ceste a nech nájdu privítanie. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.   Ó, Ježiš, ktorý si na zemi prikazoval a viedol skrytý život, daj, nech nás v týchto našich dňoch pýchy and prejavovania sa navonok vedie príklad tvojho služobníka Jána Neumanna, aby sme nasledovali tvoje pokorné

Čítať ďalej

Svätý Otec František nás v minulosti vyzval, aby sme zdieľali s celou Cirkvou skúsenosť stretnutia so živým Kristom, ktorý mení naše životy - a to aj prostredníctvom organizovania seminára "Život v Duchu", známeho aj ako "Sieversov seminár". Na túto výzvu odpovedali redemptoristi a laici zo Spoločenstva Shekinah v Banskej Bystrici zorganizovaním tohto kurzu v pôstnom období vo farskom kostole. Veľkým povzbudením je, že sa prihlásilo viac ako 100 účastníkov z Banskej Bystrice aj okolia, a to všetkých vekových kategórií (16 až 79 rokov). Stretnutia prebiehajú každý pondelok večer a ich súčasťou je spoločná modlitba, prednáška, svedectvá, scénky a zdieľanie v

Čítať ďalej

Dnešné evanjelium nám ponúka známe Podobenstvo o márnotratnom synovi. Prečítajte si o ňom v úryvku z knihy Podobenstvá o milosrdenstve. Približuje nám milosrdného otca, ktorý "opúšťa dom dvakrát". Medzi mnohými a rozmanitými konfliktmi, ktoré môžu nastať medzi stenami domovov, je v niektorých kultúrach náročné, ak nie nemožné, predstaviť si otca, ktorý opúšťa svoje miesto v dome, aby vyšiel v ústrety synovi, ktorý za sebou zámerne nezanecháva žiadnu stopu. Ak je zvyčajný názov „márnotratný syn“ navrhnutý pre podobenstvo neadekvátny, je to preto, že nesporným hlavným protagonistom je otec, ktorý spôsobom, akým sa stavia k obidvom svojim synom, porušuje štandardné postupy spravodlivej odmeny. Na začiatku príbehu otec spĺňa

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname 60. výročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku. Ponúkame vám jeho krátky životopis. Blahoslavený  Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, Morava.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke.  Do noviciátu redemptoristov vstúpil r. 1903 a sľuby zložil 25. 8. 1904. Po noviciáte pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Za kňaza bol vysvätený 17. 7. 1910 kardinálom Skrbenským. V rokoch 1911 – 1918 pôsobil

Čítať ďalej