Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Dnes, 28. marca, si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, prvého svätorečeného amerického biskupa. Pri tejto príležitosti vám prinášame niekoľko modlitieb k sv. Jánovi Neumannovi. Boh cesty, na príhovor sv. Jána Neumanna, patróna prisťahovalcov, modlíme sa tých, ktorí opustili svoje domovy túžiac po slobode a po nových príležitostiach. Nech ťa rozpoznajú ako svojho spoločníka na ceste a nech nájdu privítanie. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.   Ó, Ježiš, ktorý si na zemi prikazoval a viedol skrytý život, daj, nech nás v týchto našich dňoch pýchy and prejavovania sa navonok vedie príklad tvojho služobníka Jána Neumanna, aby sme nasledovali tvoje pokorné

Read More

Svätý Otec František nás v minulosti vyzval, aby sme zdieľali s celou Cirkvou skúsenosť stretnutia so živým Kristom, ktorý mení naše životy - a to aj prostredníctvom organizovania seminára "Život v Duchu", známeho aj ako "Sieversov seminár". Na túto výzvu odpovedali redemptoristi a laici zo Spoločenstva Shekinah v Banskej Bystrici zorganizovaním tohto kurzu v pôstnom období vo farskom kostole. Veľkým povzbudením je, že sa prihlásilo viac ako 100 účastníkov z Banskej Bystrice aj okolia, a to všetkých vekových kategórií (16 až 79 rokov). Stretnutia prebiehajú každý pondelok večer a ich súčasťou je spoločná modlitba, prednáška, svedectvá, scénky a zdieľanie v

Read More

Dnešné evanjelium nám ponúka známe Podobenstvo o márnotratnom synovi. Prečítajte si o ňom v úryvku z knihy Podobenstvá o milosrdenstve. Približuje nám milosrdného otca, ktorý "opúšťa dom dvakrát". Medzi mnohými a rozmanitými konfliktmi, ktoré môžu nastať medzi stenami domovov, je v niektorých kultúrach náročné, ak nie nemožné, predstaviť si otca, ktorý opúšťa svoje miesto v dome, aby vyšiel v ústrety synovi, ktorý za sebou zámerne nezanecháva žiadnu stopu. Ak je zvyčajný názov „márnotratný syn“ navrhnutý pre podobenstvo neadekvátny, je to preto, že nesporným hlavným protagonistom je otec, ktorý spôsobom, akým sa stavia k obidvom svojim synom, porušuje štandardné postupy spravodlivej odmeny. Na začiatku príbehu otec spĺňa

Read More

Dnes si pripomíname 60. výročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku. Ponúkame vám jeho krátky životopis. Blahoslavený  Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, Morava.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke.  Do noviciátu redemptoristov vstúpil r. 1903 a sľuby zložil 25. 8. 1904. Po noviciáte pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Za kňaza bol vysvätený 17. 7. 1910 kardinálom Skrbenským. V rokoch 1911 – 1918 pôsobil

Read More

(Rím) V nedeľu 10. marca sa v Ríme začalo formačné stretnutie taliansky, španielsky, portugalsky a francúzsky hovoriacich vyšších predstavených kongregácie. Väčšina zúčastnených predstavených prišla z konferencie Latinská Amerika a Karibik (23), ale boli medzi nimi aj predstavení z Konferencie Európa (6) a z Konferencie Afrika a Madagaskar (5). Spolu s koordinátormi konferencií - P. Marcela Araúja (Latinská Amerika a Karibik), P. Johannesa Römelta (Európa) a P. Zéphyrina Luyilu Ndongolu (Afrika a Madagaskar) - sa zišli na týždňový program, ktorý im má pomôcť v ich úlohe lídrov kongregácie. Toto stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou P. Michaela Brehla, generálneho predstaveného, a členov generálnej

Read More

Počas víkendu od 15. do 17. marca 2019 sa na Donovaloch konala prvá časť kurzu o učeníctve pod vedením laického misionára Noela Chircopa, ktorý pochádza z Malty a už niekoľko desaťročí pôsobí v novej evanjelizácii. Kurz pozostáva z troch víkendových stretnutí a je zameraný na formovanie učeníkov Ježiša Krista. Čo to znamená byť učeníkom, priblížil Noel Chircop: „Učeníctvo je nielen poznanie o Ježišovi, ale je to veľmi blízka, intímna skúsenosť so živou osobou Ježiša Krista. Znamená to, že žijete evanjelium nielen z toho, čo viete vo svojej mysli, ale aj z toho, čo zažívate vo svojom srdci. A dovoľujete Kristovi,

Read More

  I. zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť – zastavenie nespravodlivo odsúdených „Kiežby som celý horel za teba, ako si ty horel za mňa!” (sv. Alfonz Liguori) Pane, tak často som ťa vo chvíľach radosti a šťastia uisťoval, že ťa veľmi milujem, že nikdy od teba neodídem. A tak často, a tak rýchlo, Pane, som sa staval Pilátom, ktorý ťa odsudzoval na opustenie môjho srdca. A ty? – Ty si ma ďalej miloval a z lásky si prijímal môj výrok a bral si kríž, aby som mohol mať niekedy šancu vrátiť sa. Vo svojom živote som ťa odsúdil už veľakrát. Kedy ťa,

Read More

Svätý Jozef: otec, utečenec, vzor Z jeho odvahy a dôvery sa môžeme veľa naučiť Diakon Greg Kandra  Ponúkame článok, ktorý vyšiel v našom časopise Slovo medzi nami (č. 10, ročník 17, advent 2016)  Existuje nejaký obľúbenejší a zároveň neznámejší svätec než svätý Jozef? Vidíme jeho sochy, vidíme ho v betlehemoch a na vianočných pohľadniciach. Mnohé deti po celom svete dostali pri krste jeho meno. Ale takmer nič o ňom nevieme – o jeho detstve, ako sa stretol s Pannou Máriou a koľko mal rokov. Evanjeliá o tom všetkom mlčia. Sám Jozef v nich nepovedal ani slovo. Je tichým partnerom vo Svätej rodine: ten, kto

Read More

Drahí spolubratia, sestry, spolupracovníci a priatelia, blížime sa k plánovaným stretnutiam v strede šesťročia a k schváleniu apoštolských a reštrukturalizačných plánov jednotlivých Konferencií. V tomto kontexte nám príbeh sv. Klementa Hofbauera dáva veľkú nádej a významné podnety na vnímanie ciest a spôsobov, ktorými Boh povoláva ľudí k účasti na misionárskom povolaní našej Kongregácie. Klement Hofbauer mal takmer 33 rokov, keď bol prijatý do noviciátu redemptoristov spolu so svojím priateľom Tadeusom Hüblom. Hoci silno cítil povolanie k misionárskemu životu a ku kňazstvu, rôzne prekážky podporovali beznádej v uskutočňovaní tohto sna. Klement napriek tomu neprestal hľadať spôsoby, ktorými mohol odpovedať na to, čo zakúsil

Read More

Kovo 15-oji yra šventojo Klemento Hofbauerio (Clement Hofbauer), žymiojo Redemptoristų kongregacijos garsintojo ir Vienos miesto globėjo, šventė. Čia pateikiamas trumpas jo gyvenimo aprašymas iš šio mėnesio žurnalo „Realybė“ (angl. Reality), parašytas t. dr. Brendano McConvery  (Brendan McConvery) CSsR. Kaip Janas Dvoržakas (Jan Dvořák) tapo Klementu Hofbaueriu yra viena jo sudėtingos istorijos dalių. Jis gimė 1751 m. mažame Tasovicų miestelyje, esančiame beveik 200 km nuo Prahos, kuris priklausė tuometinei Moravijai, o šiandien – Čekijos Respublikai. Jo tėvas Pavelas Dvoržakas (Pavel Dvořák), mėsininkas, pakeitė slavišką pavardės formą į vokišką jos atitikmenį – Hofbaueris. Abi pavardės reiškia tą patį – „ūkininkas“, bet Klemento tėvynėje

Read More