Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Z listu sv. Klementa Hofbauera spolubratom z komunity sv. Benona vo Varšave

Babenhausen, 6. august 1806

Nech žije Ježiš, moja láska!

Milovaní bratia v Ježišovi Kristovi!

Posielam Vám tento list len pre istotu, keby ste nedostali moje predchádzajúce dva listy a tiež tretí, v ktorom som ešte nepísal o mojej ceste do Viedne. V tom poslednom som písal, aby otec Tadeáš (Hübl) pricestoval do Viedne.

Vyrážam odtiaľto 18. tohto mesiaca a budem naňho čakať alebo u pána Mosera, alebo u exprovinciála. Napíšem Vám z Viedne alebo Vám poviem osobne, keď k Vám prídem, čo treba robiť. Odvahu, Boh je Pánom! On riadi všetko na svoju chválu a pre naše dobro a nič sa mu nemôže vzoprieť. Všetky ľudské plány, hoci aj najlepšie myslené, slúžia jedine vyplneniu Jeho vôle. Čo sa týka mňa v súčasnej situácii, som úplne odovzdaný Jeho vôli. Zisťujem, že všetko to, čo sa nám zdá v našich životoch vopred rozhodnuté a neovplyvniteľné, nás vedie tam, kam chce Boh. Týmto spôsobom Boh priviedol Pavla do Ríma, takto boli prví veriaci prenasledovaní v Jeruzaleme – všetko preto, aby sa Božie kráľovstvo mohlo rozrastať. Dovoľme teda Bohu, aby konal a aby nás viedol, a všetko pôjde dobre […].

Moji drahí Bratia! Vyhýbajme sa hriechu, snažme sa o dokonalosť – to je jediná vec, ktorú máme mať na pamäti. Dodávajme si odvahu a navzájom sa povzbudzujme ku konaniu dobra. Prejavujme si vzájomne lásku. Všetkých Vás pozdravujem v Ježišovom srdci. Pozdravujte všetkých, ktorí nám sú naklonení v Bohu. Modlite sa len k Nemu! Ja sa tiež neprestanem modliť za Vás […].

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Navždy oddaný J.C. C.S.R

 

Príbuzné články:

Posolstvo P. Michaela Brehla k sviatku sv. Klementa Hofbauera: Hlásať Evanjelium vždy nanovo

Klement Mária Hofbauer a Vianoce

Narodenie sv. Klementa Mária Hofbauera

Apoštolát pera sv. Klement Hofbauera

Laická spiritualita podľa sv. Klementa Hofbauera

Seminár o sv. Klementovi Hofbauerovi

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved