Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Modlitby k sv. Jánovi Neumannovi

Dnes, 28. marca, si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, prvého svätorečeného amerického biskupa.

Pri tejto príležitosti vám prinášame niekoľko modlitieb k sv. Jánovi Neumannovi.

Boh cesty, na príhovor sv. Jána Neumanna, patróna prisťahovalcov, modlíme sa tých, ktorí opustili svoje domovy túžiac po slobode a po nových príležitostiach.

Nech ťa rozpoznajú ako svojho spoločníka na ceste a nech nájdu privítanie.
Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

 

Ó, Ježiš, ktorý si na zemi prikazoval a viedol skrytý život, daj, nech nás v týchto našich dňoch pýchy and prejavovania sa navonok vedie príklad tvojho služobníka Jána Neumanna, aby sme nasledovali tvoje pokorné cesty.

Daj, Pane, aby sme ako tvoj svätý biskup mohli všetko robiť s čistým úmyslom potešiť ťa a nech naše skutky nerobíme kvôli priazni druhých, ale na slávu nášho Otca v nebi.

 

Ďakujeme ti, že náš spoluobčan a oddaný misionár – biskup je medzi svätými tvojej Cirkvi v nebi a prosím ťa, ó, Pane, aby si ho oslávil na zemi vypočutím prosieb, o ktoré prosíme na jeho príhovor. Amen

Zdroj: https://stjohnneumann.org/

 

Príbuzné články:

Výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna

Sviatok sv. Jána Nepomuka Neumanna

Kardinál Tobin, C.Ss.R. dostal cenu sv. Jána Neumanna

Spomienka sv. Jána Neumanna

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved