HomeNovinkyRedemptoristi na Slovensku a v ČecháchVýročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku

Výročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku

Dnes si pripomíname 60. výročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku. Ponúkame vám jeho krátky životopis.

Blahoslavený  Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, Morava.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke.  Do noviciátu redemptoristov vstúpil r. 1903 a sľuby zložil 25. 8. 1904. Po noviciáte pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Za kňaza bol vysvätený 17. 7. 1910 kardinálom Skrbenským. V rokoch 1911 – 1918 pôsobil na Svatej Hoře, v Prahe, v Plzni. V tom čase sa venoval utečencom z Chorvátska, Slovinska, tiež Rusínom a zraneným vojakom. V marci 1919 bol vybraný pre prácu s gréckokatolíkmi. Páter Dominik prijal meno Metod a prestúpil k byzantskej liturgii. Od toho času pracoval v Ľvove, Ivanofrankovsku a znova v Prahe. V decembri 1921 prišiel do Stropkova, kde sa r. 1924 stal predstaveným kláštora. Roku 1931 bol založený nový kláštor redemptoristov byzantského obradu v Michalovciach, o. Metod sa stáva jeho predstaveným. V decembri 1945 bola zriadená nová viceprovincia redemptoristov byzantského obradu a o. Metod sa stal jej prvým viceprovinciálom. V rokoch 1946 – 1948 narážal vo svojej činnosti na rastúci odpor komunistickej moci. V roku 1950 bol internovaný v kláštore v Podolínci. Na základe vykonštruovanej historky o pokuse o útek do zahraničia na falošný pas bol o. Metod odsúdený na 12 rokov väzenia (1952). Väznený bol v Ilave, v Mírove, v Brne a v r. 1958 bol preložený do Leopoldova. Na Vianoce r. 1958 bol odsúdený na korekciu (betónová samotka) za to, že si spieval nábožnú koledu. V korekcii dostal zápal pľúc, opakovane mu bola odmietnutá lekárska pomoc. Na následky korekcie zomrel 23. 3. 1959. Pred smrťou všetkým odpustil. Roku 1990 bol o. Trčka súdne rehabilitovaný.

O. Metod bol blahorečený v Ríme 4. 11. 2001. Liturgická  spomienka pripadá na 25. august. Podrobnejšie informácie o živote blahoslaveného o. Metoda sú dostupné na stránkach Michalovskej viceprovincie redemptoristov:

http://www.bazilikaredemptoristi.sk/zivotopis/

http://www.trcka.nfo.sk/zivot.htm

Príbuzné články:

Odpúšťať, ale nezabúdať

Príbeh svätosti v rodine redemptoristov

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier