Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Krížová cesta: Sv. Alfonz – vzor viery, nádeje a lásky

 

I. zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť – zastavenie nespravodlivo odsúdených

„Kiežby som celý horel za teba, ako si ty horel za mňa!” (sv. Alfonz Liguori)

Pane, tak často som ťa vo chvíľach radosti a šťastia uisťoval, že ťa veľmi milujem, že nikdy od teba neodídem. A tak často, a tak rýchlo, Pane, som sa staval Pilátom, ktorý ťa odsudzoval na opustenie môjho srdca. A ty? – Ty si ma ďalej miloval a z lásky si prijímal môj výrok a bral si kríž, aby som mohol mať niekedy šancu vrátiť sa. Vo svojom živote som ťa odsúdil už veľakrát. Kedy ťa, Pane, budem milovať natoľko, aby som vo svojej láske mohol objaviť teba a nie seba?

II. zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia – zastavenie tých, ktorí prijímajú svoj kríž

„Vždy a všade chcem len to čo chceš ty!” (sv. Alfonz Liguori)

Kríž nie je pekná vec, Pane, ty vieš že sa bojím kríža. A prečo si vzal kríž? Prečo si nevymyslel iný spôsob vykúpenia? Ako ťa mám, Pane, nasledovať, keď sa bojím kríža? Ako mám byť tvojím učeníkom, keď mám príliš málo viery, nádeje a lásky, aby som každý deň vzal kríž s vedomím, že len on ma môže priviesť na Golgotu vyvýšenia.

III. zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom – zastavenie padajúcich pod krížom na začiatku cesty

„Pane, kto som. že chceš, aby som ťa miloval?” (sv. Alfonz Liguori)

Pane, vidíš, že som sa snažil, ale ten kríž je príliš ťažký. Možno, že si investoval do nesprávneho človeka, možno si sa zmýlil, keď si dovolil, aby som ťa miloval? Nie je môj pád príčinou tvojho pádu? Chceš, aby som ťa miloval aj keď spôsobím tvoje pády?

IV. zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou – zastavenie tých, ktorým na krížovej ceste sprevádza Matka

„Ježiš a Mária sú moja nádej.” (sv. Alfonz Liguori)

Ako je dobre, že tvoja Matka je s nami. Ona bola verná. Našla silu, aby išla s tebou na samotný vrchol. Ona vliala do našich sŕdc nádej, že možno ísť spolu s tebou a to tiež cestou bolesti. Mária sa na tejto krížovej ceste nestretla len s tebou. Ona je tiež aj na mojej ceste. Škoda len, že mi chýba odvaha pozrieť sa na jej tvár, lebo viem, že v mojich očiach uvidí pokušenie zísť z tejto cesty a vybrať si ľahšiu.

V. zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž – zastavenie tých, ktorí používajú cudziu pomoc

„Ty ma urobíš svätým, takú mám nádej.” (sv. Alfonz Liguori)

Pane, tak často sa mi zdalo, že to ja získam pre teba svet, že to ja mám takú vieru, ktorá môže nielen preniesť hory, ale zmeniť chod celých dejín. Ale čím viac sa mi zdalo, že moja viera je veľká, tým viac som musel hľadať pomoc u teba, aby si mi pomohol vstať. Týmito pádmi som si uvedomil, že len v tebe je sila. Nie je to moja viera, ale tvoja milosť.

VI. zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku – zastavenie neočakávane obdarovaných ľudskou pomocou

„Chcem urobiť všetko, čo viem, že sa ti páči.” (sv. Alfonz Liguori)

Pane, do dejín prechádzajú ľudia, ktorí urobili ozaj niečo veľké. Toľko času som venoval tomu, aby som vymyslel veľké dielo života. Ale Veronika mi pripomenula, že drobná vec môže mať v tvojich očiach veľkú hodnotu. Čo sa ti páči, Pane? Podanie šatky na utretie potu z čela, či sĺz, ktoré prídu náhle. Môžu mať hodnotu tieto malé gestá, ktorá prejde do tvojich dejín môjho života?

VII. zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom – zastavenie padajúcich uprostred krížovej cesty

„Pane, miluj toho hriešnika, ktorý ťa veľmi urazil.” (sv. Alfonz Liguori)

Pane, prosil som ťa, aby si mi dal ešte jednu šancu. Bol som si istý, že už druhý raz túto chybu neurobím. Vravel som, že teraz je láska väčšia, lebo zradila a získala odpustenie. Bol som si istý, že ak mi dáš šancu ešte raz, tak sa presvedčíš o mojej zmene. Ale zmena neprišla, lebo som si veľmi zamiloval úpadok. A keď som už nemal odvahu prosiť ťa o odpustenie, ty sám si mi podal ruku.

VIII. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy – zastavenie tých, ktorým ľudia preukazujú spolucítenie

„Daj mi lásku, akú odo mňa očakávaš!” (sv. Alfonz Liguori)

Možno sa vzrušovať nad osudom hladných, biednych, ponižovaných, pohŕdaných a bezdomovcov. Možno v teplej izbe čítať štatistiky, koľkí tejto zimy zamrzli od hladu. Možno spolucítiť s tými, ktorí sú ďalšiu noc hore, lebo v nejakej vojne nevedia kedy a kde dnes spadne ďalšia bomba. Možno diskutovať o nespravodlivosti sveta. Možno a možno … ale či to je láska, po ktorej túžiš? Učíš ma takejto láske, keď kráčaš svojou krížovou cestou?

IX. zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom – zastavenie tých, ktorí padajú na konci svojej cesty

„Hľadal si ma, keď som odchádzal, teraz sa neskrývaj, keď ťa hľadám!” (sv. Alfonz Liguori)

Pane, už sa mi zdalo, že tentoraz ti poviem: vidíš, podarilo sa mi, ak chcem tak dokážem. Tak blízko bola ta chvíľa, v ktorej by som ti povedal s istotou v hlase: dobre, že si do mňa investoval. Už tak blízko som bol k tej chvíli, v ktorej by som uveril sebe, a nie tebe. Možno, že to je dobre, že prišiel ten pád, lebo už isto viem, že ťa musím hľadať stále. Pane, nie vo mne ale v tebe je moja sila.

X. zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty – zastavenie verejne vysmievaných

„Môžem stratiť všetko, len aby som nestratil Boha.” (sv. Alfonz Liguori)

Nechcel som stratiť veľa vecí. Nechcel som byť iný od vrstovníkov. Nechcel som ísť proti davu. Nechcel som vynikať. Lenže takým spôsobom si zo dňa na deň mal v mojom srdci stále menej miesta. Najskôr som si z tvojho zobral jedno percento, pretože sa mi zdalo, že tomuto vzťahu musím dať individuálnu chuť. Potom som si vzal polovicu, pretože som si myslel, že tým ťa vylúčim z mnohých vecí. Potom som ti vzal skoro všetko, lebo som sa cítil silný svojou vierou, nádejou a láskou. A až potom som uvidel, že som ťa vyzliekol zo všetkého, čo je tvoje a nie moje.

XI. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž – zastavenie ležiacich na lôžku bolesti

Ježišu daj, aby som bol skôr než zomriem celý tvoj!” (sv. Alfonz Liguori)

Plánoval som, aby som dobre hral život. Plánoval som, aby som systematicky niečo menil. Plánoval som, aby som sa stával dokonalejším. Ale tak málo som umožňoval tebe meniť niečo vo mne. Pomaly som ti nedovolil meniť vo mne nič, lebo som mal plán. Pomaly som ti znehybnil ruky a nohy a nevšimol som si, že som ťa pribil na kríž, aby si vo mne nemohol zmeniť nič.

XII. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera – zastavenie zomierajúcich

„Kedy príde deň, keď budem môcť povedať: teraz ťa, môj Bože, už nestratím?” (sv. Alfonz Liguori)

Koľkokrát si za mňa zomieral, a koľkokrát si zomieral kvôli mne? Koľkokrát si zomieral, aby sme mali život? Koľkokrát si sa rodil, aby si vo mne zomrel už počas mojej mladosti, v dospelom veku, či v starobe? Ako dlho som ti dovolil žiť? Kedy ti budem môcť povedať, že už ťa mám natrvalo, navždy, naveky? Kedy moja voľba bude voľbou večne trvajúcej lásky?

XIII. zastavenie. Pánovo telo skladajú z kríža – zastavenie tých, ktorí zomreli

„Mária, pritiahni ma celého k Bohu.” (sv. Alfonz Liguori)

Tvoje telo dali Márii, hoci to telo ti Matka dala už skôr. Dostala to, čo dala. Ale dostala iné: zranené, zničené, bez života. Koľko bolesti muselo byť v jej srdci, keď videla to, čo urobili s jej darom? Koľko bolesti, Pane, musí byť v tvojom srdci, keď vidíš čo som urobil s tvojou vierou, nádejou a láskou?

XIV. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú – zastavenie uložených do hrobu

„V tomto živote ťa chcem vrúcne milovať, aby som ťa vrúcne miloval v budúcom.” (sv. Alfonz Liguori)

Ako mám prejsť cestu môjho života, aby som prišiel k tebe? Hoci každá cesta vedie do Ríma, istotne nie každá cesta vedie k tebe. Keď pozriem s vierou, Pane, na moju cestu, musím priznať, že na nej bolo veľa smeroviek, ktoré ukazovali na teba. Ja som často stal bezradný na križovatke života. Hoci z mnohých miest bolo vidieť vrchol Golgoty, nie vždy som si vyberal správny smer. Ó, moja malá viera, ó nedokonalá láska, nádej, ktorá si sa ešte úplne nenarodila – urobte zázrak zmŕtvychvstania.

Záver

„Najdrahší môj Bože, kiežby ťa všetci spoznali a zamilovali si ťa! Aj mne udeľ tú milosť, hoci som ti bol tak veľmi nevďačný, aby som, keď nadíde môj posledný deň, vďaka tvojej dobrote mohol v nebi naveky ospevovať tvoje milosrdenstvo, ktoré očakávam pre zásluhy tvojej najsvätejšej Krvi a na príhovor Márie. Božia Matka, prihováraj sa za mňa u Ježiša.” (sv. Alfonz Liguori)

 

autor: P. Jacek Zdrzałek, CSsR

foto: Pavel Kováč

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved