Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vyšší predstavení sa zúčastnili formačného stretnutia v Ríme

(Rím) V nedeľu 10. marca sa v Ríme začalo formačné stretnutie taliansky, španielsky, portugalsky a francúzsky hovoriacich vyšších predstavených kongregácie. Väčšina zúčastnených predstavených prišla z konferencie Latinská Amerika a Karibik (23), ale boli medzi nimi aj predstavení z Konferencie Európa (6) a z Konferencie Afrika a Madagaskar (5). Spolu s koordinátormi konferencií – P. Marcela Araúja (Latinská Amerika a Karibik), P. Johannesa Römelta (Európa) a P. Zéphyrina Luyilu Ndongolu (Afrika a Madagaskar) – sa zišli na týždňový program, ktorý im má pomôcť v ich úlohe lídrov kongregácie.

Toto stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou P. Michaela Brehla, generálneho predstaveného, a členov generálnej rady. Stretnutie sa začalo v nedeľu večernou modlitbou v kaplnke Sv. Alfonza a pokračovalo neformálnym stretnutím a večerou, počas ktorej P. Michael Brehl privítal všetkých účastníkov. Na druhý deň P. Rogerio Gomes priblížil program a ciele stretnutia a nasledovalo predstavenie všetkých prítomných vyšších predstavených. Potom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval P. Michael.

P. Carbajo Nuñesa OFM hovoril o výzvach pri vedení zasväteného života v čase zmien provincií a regiónov. Po prednáške sa spolubratia rozdelili do piatich skupín, v ktorých mohli zdieľať svoje postrehy a diskutovať.

Ako redemptoristická rodina v týchto dňoch obzvlášť pamätáme na našich predstavených v modlitbách, aby sa nechali inšpirovať a viesť Duchom Svätým v tomto čase obnovy kongregácie.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Príbuzné články:

Generálni predstavení redemptoristov

P. Michael Brehl generálnym predstaveným redemptoristov aj v ďalšom období

Rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov, p. Michaelom Brehlom

Michael Brehl, CSsR: Neverím na krízu povolaní

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved