Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na Alfonziánskej akadémii sa konala panelová diskusia „Ideológia a viera“

Vo veľkej aule Alfonziánskej akadémie sa na konci februára konala panelová diskusia na tému „Ideológia a viera“. Hlavnými prednášateľmi boli profesor Martin McKeever, redemptorista pochádzajúci zo severoírskeho Belfastu, ktorý v súčasnosti vyučuje na Alfonziánskej akadémii, a profesor Miguel Lopez Varela, kňaz diecézy Santiago de Compostela a profesor katechetiky na Pápežskej univerzite v Salamance, ktorý bol v rokoch 2014 až 2017 členom Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.

Profesor McKeever zadefinoval ideológiu ako „myšlienkový systém, založený na zjednodušených ideách a zastávajúci úlohu identity u skupiny snažiacej sa presadiť svoje záujmy prostredníctvom určitého projektu“, a následne vysvetlil, ako sa viera od ideológie líši. Viera poníma realitu s pokorou, otvára sa pritom transcendencii Boha a prostredníctvom dialogického postoja sa prispôsobuje spektru rôznorodých vecí. Na rozdiel od ideológie, ktorú od myšlienok ku konaniu vedú určité záujmy, viera na seba berie charakteristické črty diakonie; tak sa dáva do služieb pravdy v jej celistvosti a vyhýba sa nebezpečnému redukcionizmu.

Profesor Miguel Varela poukázal na iné rozmery termínu „ideológia“ – od jeho vzniku až po dnes. Tento termín, ktorý sa v 19. storočí zrodil vo Francúzsku, spočiatku označoval vednú disciplínu, ktorá si dala za úlohu „študovať idey a zákony, ktoré riadia ich používanie“. Neskôr, v dôsledku Napoleonovej politiky a neskôr Marxovej filozofie, nabral tento pojem negatívny význam. „Ideológia“ sa totiž začala vzďaľovať od reality a dostávala sa pod vplyv mocenských štruktúr. Tento španielsky kňaz poukázal aj na rozdiel medzi „ideálom“ a „idelógiou“: ideál je to, čo nás robí šťastnými a radostnými a čo nás poháňa vydať sa na cestu a vytvárať si priateľstvá; ideológia sa zameriava na projekt, ktorý nemožno dokončiť; a skutočnosť, že tento projekt zostáva nedokončený, produkuje boje, rozdiely a odmietanie istých ľudí. Objasnil tiež vzťah medzi ideológiou a vierou: kým viera je „dar, stretnutie, sila, ktorá nám umožňuje stretnúť sa s Bohom“, pri ideológii hrozí riziko podriadenia sa idei vodcu, vštepujúcemu ľuďom svoje názory; vodcu, ktorý svoj systém väčšinou vytvára ako reakciu na údajného nepriateľa, proti ktorému bojuje.

 

Príbuzné články:

Alfonziánska Akadémia v Ríme má nové vedenie

Učitelia a študenti Akadémie Alfonsiana boli na audiencii u pápeža Františka

Posolstvo generálneho predstaveného Akadémii k jej 70. výročiu založenia

Výročie vzniku Alfonziánskej akadémie

Sympózium prednášajúcich na Akadémii svätého Alfonza

Časopis Spicilegium Historicum

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved