Slovo medzi nami
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaKurz “Život v Duchu” v Banskej Bystrici – Radvani

Kurz “Život v Duchu” v Banskej Bystrici – Radvani

Svätý Otec František nás v minulosti vyzval, aby sme zdieľali s celou Cirkvou skúsenosť stretnutia so živým Kristom, ktorý mení naše životy – a to aj prostredníctvom organizovania seminára “Život v Duchu”, známeho aj ako “Sieversov seminár”. Na túto výzvu odpovedali redemptoristi a laici zo Spoločenstva Shekinah v Banskej Bystrici zorganizovaním tohto kurzu v pôstnom období vo farskom kostole. Veľkým povzbudením je, že sa prihlásilo viac ako 100 účastníkov z Banskej Bystrice aj okolia, a to všetkých vekových kategórií (16 až 79 rokov). Stretnutia prebiehajú každý pondelok večer a ich súčasťou je spoločná modlitba, prednáška, svedectvá, scénky a zdieľanie v malých skupinkách. Podstatným prvkom je osobná modlitba a čítanie Božieho slova, ktorému sa má každý účastník denne venovať.

V príručke k semináru sa píše: “Seminár nevyrieši všetky problémy účastníkov, ale je pomocou pre nové uchopenie a nesenie kríža cez obnovený a hlbší vzťah k ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi.“ Modlime sa, aby sa toto uskutočnilo.

Jana Macková

Príbuzné články:

Objav Krista ako pôstna duchovná obnova vo farnosti Radvaň

----
Twitter
Youtube
Soundtier