Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Guy Desrochers CSsR vymenovaný za pomocného biskupa v Kanade

(Kanada) – Pápež vymenoval P. Guy Desrochersa C.Ss.R. za pomocného biskupa diecézy Alexandria-Cornwall, zjednotenej in persona episcopis s Ottawskou arcidiecézou. Otec Guy je v súčasnosti duchovným správcom svätyne Sainte-Anne-de-Beaupré a kazateľom duchovných cvičení v Kanade a v Spojených štátoch. Je tiež titulárnym biskupom Melzi.

Guy Desrochers sa narodil 23. mája 1956 v Hull v Quebecu, v súčasnej arcidiecéze Gatineau. Absolvoval štúdium na Collège Saint-Alexandre des Pères du Saint-Esprit v Limboure a získal špecializáciu vo výtvarnom a priemyselnom umení na Algonquin College v Ottave. V rokoch 1972 až 1979 bol karikaturistom ottawských novín Le Droit.

 

 

V auguste 1983 vstúpil do noviciátu otcov redemptoristov v Sainte-Anne-de-Baupré. O rok neskôr zložil dočasné a 29. augusta 1987 večné sľuby.

V rokoch 1982 – 1983 študoval filozofiu v seminári Saint-Augustin de Cap-Rouge v Quebecu a teologické štúdium absolvoval v rokoch 1984 – 1989 na Univerzite Laval. Absolvoval dvojročnú stáž v Montrealskej arcidiecéze. Za kňaza bol vysvätený 7. januára 1989 v Hull v redemptoristickej provincii Saint-Anne-de-Beaupré.

V rokoch 1989 – 1995 viedol misijný tím zložený zo štyroch redemptoristov v diecéze Gaspé. V rokoch 1995 – 1998 bol predstaveným v Aylmer v diecéze Gatineau-Hull. V rokoch 1998 – 2005 slúžil vo svätyni Sainte-Anne-de-Beaupré a staral sa o chod komunity. V rokoch 2005 – 2008 bol menovaný za predstaveného exercičného domu Saint-Redempteur Saint-Augustin-Des-Desmaures. V rokoch 2008 – 2011 bol riaditeľom časopisu Revue Sainte-Anne a koordinátorom rovnomennej svätyne. V rokoch 2011 – 2015 bol správcom svätyne Sainte-Anne a predstaveným Medzinárodnej komunity, duchovne pôsobiacej pri svätyni. Od roku 2015 pomáhal v tíme pri svätyni a kázal na duchovných cvičeniach v Kanade a Spojených Štátoch.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Kanadský redemptorista Jon Hansen bol vymenovaný za biskupa

Joseph Tobin menovaný za arcibiskupa Newarku

Arcibiskup Tobin bol kreovaný za kardinála

Michael Brehl napísal list pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

Medzi novými kardinálmi aj redemptorista

Biskupská vysviacka P. Mariána Pacáka CSsR

Pápež František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR za eparchiálneho biskupa do Toronta

Biskupská ordinácia P. Petra Lozu, C.Ss.R.

Páter Petro Loza CSsR vymenovaný za pomocného biskupa na Ukrajine 

Biskup Ralph Heskett, CSsR: nový biskup diecézy Hallam v Anglicku

Zimbabwe má nového biskupa, redemptoristu

Brazília má nového biskupa – redemptoristu

Redemptorista bol menovaný za pomocného biskupa brazílskej arcidiecézy

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved