Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptorista bol menovaný za pomocného biskupa brazílskej arcidiecézy

Svätý Otec vymenoval Vicente de Paula Ferreira CSsR za pomocného biskupa brazílskej arcidiecézy Belo Horizonte a titulárneho biskupa Castra Nova. V súčasnosti pôsobil Ferreira ako formátor redemptoristov – študentov teológie v provincii Belo Horizonte.

P. Vicente de Paula Ferreira CSsR sa narodil 27. októbra 1970 v Ararai v  diecéze Cachoeiro de Itapemirim v štáte Espírito Santo.

Svoje rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 12. decembra 1992 a za kňaza bol vysvätený 16. novembra 1996. V reholi zastával rôzne úlohy ako zodpovedný za povolania a formáciu; v rokoch 2005 – 2014 bol provinciálnym predstaveným provincie Rio de Janeiro – Minas Gerais – Espírito Santo a od roku 2012 je členom Alfonziánskej akadémie v Ríme.

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved