Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Biskupská vysviacka P. Mariána Pacáka CSsR

Dnes, 2. septembra, bude v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach biskupská vysviacka  redemptoristu Mariána Andreja Pacáka.  Priamy prenos z tejto slávnosti môžete sledovať o  10.00 na TV Logos alebo na TV Noe.

Svätý Otec František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR,  za eparchiálneho biskupa Eparchie Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada).

Otec Marián Andrej Pacák sa narodil 24. apríla 1973 v Levoči. Má jedenásť súrodencov, z toho dvoch bratov kňazov. Je členom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov: večné sľuby zložil 16. augusta 1997. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Krakove, Tuchove a v Ríme (1991-1998). Za kňaza bol vysvätený 12. júla 1998 v Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Na Lateránskej univerzite, Akadémii svätého Alfonza v Ríme, absolvoval postgraduálne štúdiá špecializované v morálnej teológii.

 

Príbuzné články:

Pápež František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR za eparchiálneho biskupa do Toronta

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved