Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Joseph Tobin menovaný za arcibiskupa Newarku (USA)

Pápež František prijal rezignáciu arcibiskupa  Johna Myersa z Newarku (New Jersey) a za jeho nástupcu vybral nedávno vymenovaného 64-ročného kardinála Josepha Tobina, arcibiskupa Indianapolisu. Arcibiskup Myers slúžil v Newarku od roku 2001 a po dovŕšení 75. roku života odovzdal svoju rezignáciu pápežovi podľa predpisu kánonického práva.

7. november, 2016

Vyhlásenie nedávno menovaného kardinála Josepha Tobina k dnešnému menovaniu za arcibiskupa Newarku (New Jersey, USA)

(Tlačová konferencia z Newarku bude streamovaná naživo dnes o 16:30 na tomto odkaze.)

 

Moji drahí bratia a sestry v Kristovi,

jeden z mojich najobľúbenejších obrazov skúseností viery je „ochota nechať sa prekvapiť Bohom“. V tomto zmysle boli moje posledné týždne mimoriadne „naplnené vierou“. Prvý otras nastal, keď som sa 9. októbra dozvedel, že ma pápež František menoval za člena kardinálskeho kolégia. Druhý záchvev prišiel 22. októbra, keď mi pápežský nuncius zatelefonoval a oznámil mi, že ma pápež menoval za arcibiskupa Newarku v štáte New Jersey (USA). Dnes bolo toto moje menovanie zverejnené. Do úradu mám byť uvedený 6. januára 2017.

Keď som prežil tento druhý šok, pomyslel som hneď na vás, ľudí tejto úžasnej arcidiecézy, ktorá mi do pastoračnej starostlivosti bola zverená pred štyrmi rokmi. Pamätám si, ako ste ma prijali, ako ste ma podporovali a ako ste odpúšťali moje chyby a obmedzenia. Pripomínali ste mi svoju náklonnosť a modlitbovú podporu. Pri pomyslení, že vás opustím, som sa cítil zdrvený. Mnoho nocí som nezažmúril ani oko a prelial som nejednu slzu.

Vždy som chápal svoje povolanie ako život učeníka misionára, ktorého Ježiš zavolal byť s ním a byť ním vyslaný kázať a uzdravovať. Keď som sa stal vašim arcibiskupom, uvedomil som si, že tento misionár sa musí stať aj pastierom. Model pre všetku pastoračnú službu je Ježiš Dobrý pastier, ktorý „pozná svoje ovce“ a „ovce poznajú jeho“ (Jn 10, 14). Od 18. októbra 2012, ste sa vy, všetok Boží ľud, stali „mojimi“ ľuďmi. Boh medzi nami vytvoril putá lásky, milosrdenstva, odpustenia a radosti. Spolu sme prijali povolanie spoločnými silami odpovedať Bohu, ktorý nás miloval prvý. Sme Cirkvou, ktorá sa pozerá von a rozlišuje, kde Boh otvára dvere.

Teraz ma pápež František požiadal, aby som sa stal misionárom učeníkom a pastierom v ďalšej miestnej Cirkvi. Dúfam, že mi dáte mandát – že ma pošlete s vašim požehnaním, aby som ohlasoval a uzdravoval v arcidiecéze Newark. Viem, že veľká časť môjho srdca ostane tu, v katolíckych komunitách v strednej a južnej Indiane. Mám dôveru, že Boh naplní dieru v mojom srdci pretekajúcou vďačnosťou za dar, že som s vami pohol prejsť spoločne kus cesty na tejto púti. Arcidiecéza nie je bezmocná tvárou v tvár tejto zmene. Práve tak, ako to bolo po rezignácii arcibiskupa Daniela, aj teraz Cirkev zaobstará stabilné vedenie v arcidiecéze, kým nebude menovaný nový arcibiskup. Verím, že dostanete dobrého pastiera a že nebudete musieť čakať tak dlho, ako vtedy pred mojim menovaním.

Možno viete, že arcidiecéza už skôr plánovala špeciálnu slávnosť na sobotu 3. decembra. V rámci osláv nášho patróna sv. Františka Xaverského sme chceli zvolať požehnanie na nového kardinála. Teraz táto slávnosť nadobúda ešte jeden rozmer, bude tiež príležitosťou na rozlúčku vo viere. Ostaneme zjednotení v spoločenstve svätých ako aj pri lámaní chleba.

Váš brat v Kristovi Vykupiteľovi

+ Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Zdroj

Vatikánsky rozhlas

Príbuzné články:

P. Michal Brehl napísal list pri príležitosti menovania P. Josepha Tobina za kardinála

Medzi novými kardinálmi je aj redemptorista

Kardinál Tobin – pastier, ktorý žije v duchu poslušnosti (anglicky)

14856047_10153808307166216_4585268938664920561_o

14876681_10153808306686216_677707816970615054_o

14889893_10153808307656216_4173101398425982085_o

13517543_10153513695266216_6200051577930393374_o

10504827_10152339920341216_3997639031626595530_o

10873640_10152427961951216_4721792621580047333_o

Viac

Vyhlásenie Mons. Tobina

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved