Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Petro Loza CSsR vymenovaný za pomocného biskupa na Ukrajine

P. Petro Loza, redemptorista z provincie Ľvov, bol vymenovaný za pomocného biskupa pre diecézu Sokaľ-Žovkva. Pápež František 12. apríla potvrdil rozhodnutie synody. P. Petro študoval v rokoch 2001-2009 teológiu v Insbrucku a je úzko spojený aj s redemptoristami v Rakúsku.

P. Petro sa narodil v roku 1979 a v roku 1998 vstúpil k redemptoristom v Ľvove (Ukrajina). Po noviciáte a úvodnom roku prišiel do Innsbrucku, kde absolvoval štúdium teológie. Po kňazskej vysviacke (2007) ukončil štúdiá a pôsobil v rôznych funkciách na Ukrajine. Od roku 2014 pôsobil ako farár v novozaložených kláštoroch v Černihive a tiež ako väzenský duchovný.

Diecéza Sokaľ-Žovkva sa nachádza na západnej Ukrajine a má približne 320 000 veriacich (66% obyvateľstva). Od roku 2006 je v nej biskupom redemptorista Mychael Koltun.

Zdroj: start.redemptoristen.com , krátené

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved