Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kanadský redemptorista bol vymenovaný za biskupa

(Vatikán, 15. december 2017) – Pápež František vymenoval P. Jona Hansena, C.Ss.R za biskupa diecézy MacKenzie-Fort Smith (Kanada). P. Hansen doteraz pôsobil ako farár vo farnosti Panny Márie víťaznej v meste Inuvik.

P. Jon Hansen, C.Ss.R.

P.  Jon Hansen, C.Ss.R., sa narodil 18. februára 1967 v kanadskom meste Edmonton, Alberta. V roku 1998 zložil svoje dočasné sľuby a doživotné v roku 2002. Kňazskú vysviacku prijal 24. apríla 2004. Pracoval vo farskej pastorácii a vo formácii.

Od roku 2015 pôsobil vo farnosti Panny Márie víťaznej v meste Inuvik, v diecéze MacKenzie-Fort Smith.

P. Hansen na fotografii vpravo.

Zdroj

(Redakčne krátené, rd.)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved