Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Brazília má nového biskupa – redemptoristu

27. mája bol v kostole Sao José, v srdci mesta Belo Horizonte (Brazília) vysvätený nový pomocný biskup, Vicente de Paula Ferreira CSsR. Bude slúžiť v arcidiecéze. Do úradu biskupa ho 8. marca 2017 vymenoval pápež František. Slávnosti predsedal arcibiskup arcidiecézy Belo Horizonte, Walmor Oliveira de Azevedo, ktorý bol aj hlavným svätiteľom. Medzi mnohými koncelebrujúcimi biskupmi boli aj arcibiskup z Diamantina, Darci Nicioli CSsR, a biskup z Cachoeiro do Itapemirim, Dario Campos. Na slávnosť prišlo aj veľa redemptoristov a laikov z rôznych časti Brazílie.

Vo svoje homílii sa arcibiskup Bishop Walmor zameral na službu Cirkvi, ktorú inšpiruje aj vznešený príklad a učenie sv. Alfonza, zakladateľa redemptoristov. Arcibiskup Walmor spomenul aj doterajšiu službu nového biskupa Vicente de Paula Ferreira, ktorý pôsobil ako biskupský vikár pre Misijnú činnosť: „Sme si vedomí enormnej výzvy služby v mnohých oblastiach. Predovšetkým v dedinách a slamoch. V arcidiecéze Belo Horozonte máme 500 tisíc ľudí, ktorí žijú v chudobných štvrtiach a dedinkách. Musíme byť prítomní medzi nimi. Chceme na túto výzvu odpovedať aj prostredníctvom služby nového biskupa. Som si istý, že na týchto miestach a mnohých ďalších ako napr. “Valle del Paraopeba”, bude potrebné intenzívne misionárske zaangažovanie nového biskupa Vicente. “

Príbuzné články:

Prebieha blahorečenie argentínskeho biskupa – redemptoristu Jorgeho Gottaua

Kardinál Tobin vyvíja úsilie pomôcť mužovi čeliacemu deportácii

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved