Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Biskupská ordinácia P. Petra Lozu, C.Ss.R.

(Sokaľ, Ľvov) 12. júla 2018 bol v meste Sokaľ za pomocného biskupa pre diecézu  Sokaľ-Žovkva konsekrovaný P. Petro Loza. Konsekrácia sa konala počas slávnostnej liturgie na sviatok svätých a najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Hlavným celebrantom, ktorý konsekroval P. Petra, bol patriarcha Sviatoslav Shevchuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (ďalej UGKC). Liturgie sa zúčastnili aj biskupi Ihor (Vozniak), arcibiskup a metropolita Ľvova, a biskup Mykhaylo (Koltun), eparcha pre Sokaľ-Žovkvu.

Vo svojej kázni najvyšší predstavený UGKC poukázal na to, že Kristus pred našimi očami vybral, povolal a teraz aj ustanovil ďalšieho zo svojich služobníkov za pastiera pre ukrajinský národ. Dnes sme boli svedkami biskupskej ordinácie nášho spolubrata, biskupa Petra.

Kto je biskup? Je nástupcom apoštolov. „Dnes sme dostali nového nástupcu apoštolov, ktorý do tohto sveta ponesie Božie slovo. Bol veľmi osobitným spôsobom poverený ohlasovať evanjelium a učiť ľudí ceste spásy,“ povedal Sviatoslav, hlava UGKC.

Novoordinovaný biskup dostal aj biskupskú berlu – symbol jeho špeciálnej pastoračnej služby, ktorej sa hovorí spravovanie, t.j. všetkých viesť k Bohu a k večnému životu. Predovšetkým tie duše, ktoré mu Pán Boh zveril.

Veriaci boli tiež svedkami ďalšieho symbolického gesta – obradu bratského spoločenstva pre novoordinovaného biskupa. Potom ako prijal svoju konsekráciu, prítomní biskupi otvorili svoje náruče aby ho objali a každý z nich zopakoval „pokoj s tebou, môj brat a spoluslužobník.“

„Priviedli sme ho do školy nástupcov apoštolov, rozpoznali sme v ňom jedného z nás. Je veľmi dôležité, aby medzi nami boli aj biskupi latinského obradu. Dnes biskup Petro vstúpil do spoločenstva so všetkými nástupcami apoštolov na celom svete, ktorí sú v jednote s nástupcom apoštola Petra našej doby. Dnes sme videli ikonu celosvetovej cirkvi,“ dodal predstaviteľ našej cirkvi. Špeciálny pozdrav vyslal biskupovi Mykhaylovi (Koltun), eparchovi Sokaľ-Žovkvy. „Dnes si dostal ďalšieho pracovníka pre ohlasovanie Božieho slova.“ Gratuloval aj biskupovi Petrovi: „Ďakujem nášmu Pánovi a Bohu, že v mene Svätého otca a synody som mohol byť prvý, kto otvoril svoju náruč, aby som ťa prijal do spoločenstva. Pamätám si, ako sa chvelo tvoje srdce, keď si sa dopočul o povolaní k tejto apoštolskej službe. Aké ťažké pre teba bolo prijať toto rozhodnutie. No s vierou si sa otvoril Božiemu povolaniu! Vieme, že od tohto dňa sa tvoj život zmení. Buď si však istý, že ten  kto stojí na skale, ktorou je Peter, sa nikdy nezatrasie.“

Na slávnosti sa zúčastnili mnohí biskupi UGKC a RKC, kňazi, rehoľníci a veriaci Ukrajiny.

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

 

Príbuzné články:

Páter Petro Loza CSsR vymenovaný za pomocného biskupa na Ukrajine

Pápež František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR za eparchiálneho biskupa do Toronta

Biskup Ralph Heskett, CSsR: nový biskup diecézy Hallam v Anglicku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved