Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Biskup Ralph Heskett, CSsR: nový biskup diecézy Hallam v Anglicku

Redemptorista Ralph Heskett, narodený 3. marca 1953 v Sunderlande bol 20. mája 2014 menovaný za biskupa anglickej diecézy Hallam. Po svojej kňazskej vysviacke pôsobil páter Haskett ako ľudový misionár najprv v Škótsku (1977-1980) a potom v Anglicku (1980-1984). Neskôr pracoval vo formácii rehoľného dorastu v škótskom Perthte, konkrétne sa venoval pastorácii povolaní (1984-1987). Neskôr pôsobil ako miestny predstavený tejto komunity. Od r. 1990 d r. 1996 pracoval ako farár vo farnosti Zvestovania Panne Márii v Liverpoole a ako miestny predstavený rehoľného domu. Od r. 1997 do r. 1999 bol magistrom noviciátu v Canterbury. Od r. 1999 do r. 2008 bol farárom vo farnosti Panny Márie v Claphame (arcidiecéza Southwark). V r. 2008 sa vrátil do Liverpoolu, kde pracoval ako asistent farára a opäť bol poverený prácou pastorácie povolaní vo Veľkej Británii. 20. júla 2010 bol vymenovaný za biskupa na Gibraltare, kde pôsobil až do nového menovania za biskupa diecézy Hallam.

S pátrom Ralphom Heskettom spolupracovali v minulosti aj redemptoristi bratislavskej viceprovincie v oblasti formácie.

Zdroje:

cssrredemptoristi.com,  hallam-diocese.com 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved