Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Slovenská Kajňa

Svätou omšou o 18:00 sa vo farnosti Slovenská Kajňa na východe Slovenska začali v sobotu, 24. novembra, ľudové misie. Viedol ich misijný tím P. Michala Zamkovského. Misie vyvrcholili na prvú adventnú nedeľu, 2. decembra.

V sobotu 24. novembra 2018 sme v našej farnosti s radosťou a očakávaním prijali dar misionárov. Po vyše 70 rokoch sa v našej farnosti začali misie práve v predvečer sviatku Krista Kráľa, ktorého Srdcu sa veriaci z našej farnosti pri posledných misiách zasvätili. Už pri úvodnej sv. omši nás P. Michal vyzval, aby sme otvorili srdcia Bohu, ktorý k nám v čase misií túži prísť. Počas týždňa sa veriaci našej farnosti stretávali na sv. omšiach s príhovormi na rôzne témy vo farskom aj filiálnych kostoloch. Mali sme tak možnosť vypočuť a prijať dôležité pravdy našej viery a znovu obnoviť svoj vzťah s Bohom. Počas týždňa sa misionári stretli osobitne aj s mužmi a ženami farnosti, pričom nás povzbudzovali k tomu, aby sme poznali hodnotu našich životov a dôležitosť našej jedinečnosti ako muža a ženy v rodine. V pondelok navštívili školu v našej obci členovia spoločenstva Rieka Života, ktorí si pripravili program pre deti základnej školy. V piatok chorí a starší ľudia z našej farnosti prijali posilu vo svojich ťažkostiach vo sviatosti pomazania chorých, ktorú misionári udeľovali aj vážne chorým na návštevách v ich domovoch. Pri večernej sv. omši v piatok sa nám misionári prihovárali na tému Láska a manželské páry si pri tejto sv. omši obnovili svoje manželské sľuby. Po nej sa náš farský kostol naplnil svedectvami o Božej dobrote a modlitbou chvál, ktorú viedli mladí z Rieky Života. Misie sme ukončili na prvú adventnú nedeľu slávnostnou sv. omšou, pri ktorej misionári slávnostne posvätili misijné kríže v Slovenskej Kajni a Benkovciach.

Misie boli pre našu farnosť Božím časom, časom, kedy bol Boh blízko. Blízko pri každodenných sv. omšiach, príhovoroch misionárov, vo sviatostiach, ktoré sme prijímali, v modlitbách a rozhovoroch. Ďakujeme Bohu, ktorý nám daroval tento čas, jeho Matke, Matke ustavičnej pomoci, ktorá za nás neustále oroduje a veľká vďaka patrí pátrom misionárom, P. Michalovi, P. Róbertovi a P. Jánovi, skrze ktorých sa nám Boh prihováral a obdarúval nás svojimi darmi.

Alžbeta Čiešková

Príbuzné články:

Misijný plán 2018

Horné Obdokovce (január/február 2018)

Misie Veľký Šariš (február 2018)

Misie vo farnosti Svinia (február 2018)

Obnova misii v Seredi (február 2018)

Misie Omšenie (marec 2018)

Obnova misii vo farnosti Podhorany pri Prešove (marec 2018)

Misie Tvrdošín (apríl 2018)

Misie Nižná na Orave (apríl 2018)

Obnova misii vo farnosti Pružina (apríl 2018)

Misie Maňa (apríl 2018)

Misie v Hriňovej (máj 2018)

Misie v Trenčianskych Tepliciach (máj 2018)

Misie vo farnosti Považská Teplá (jún 2018)

Obnova misií v Zuberci (jún 2018)

Obnova misií v Novom Meste nad Váhom (2018)

Obnova misií vo farnosti Brusno (2018)

Misie v Zlatých Moravciach (september 2018)

Misie v Sľažanoch (september/október 2018)

Misie v Tepličke nad Váhom (október 2018)

Misie v Hôrke pri Poprade (október 2018)

Misie v Báhoni (november 2018)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved