Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií v Seredi

V dňoch 20.-25. februára 2018 sa konala vo farnosti Sereď Duchovná obnova po misiách, ktoré sa konali minulý rok v dňoch 5.-12.03.2017. Službu viesť túto obnovu po misiách prijali pátri Peter Hertel C.S.s.R a František Romaňák C.S.s.R. spolu so svojím tímom.

Otvorenie a začiatok obnovy bol v utorok pri večernej sv. omši. Témy príhovorov mali misijné zameranie so silnými posolstvami do života každého z nás. Okrem sv. omší a vysluhovania sviatostí sa bratia misionári venovali katechézam pre manželov, mládež a deti.

Páter Rastislav nám v stredu v katechéze pre mládež priblížil, aký význam má vo svete a v živote človeka vedomie bezhraničnej Božej lásky a jeho odpustenia každému, kto o to stojí. V piatok na sv. omši sme sa s pátrom Petrom zahĺbili do témy rodiny. Vyzdvihol, že najcennejší dar pre šťastie, aký môžu rodičia dať deťom, nie sú peniaze, zjavná sloboda, životní partneri, pominuteľná úcta spoločnosti, ale skutočne obetavá láska a dar modlitby nasledovaný osobným príkladom, v ktorej nie sú nikdy sami. Manželom a párom sa páter prihovoril aj po sv. omši.

V sobotu sme sa spoločne ponorili do dejín a významnému prínosu Matky Márie ako v minulosti, tak i v súčasnosti. V nedeľu sme si spoločne priblížili význam Cirkvi, ktorá bola Kristom založená na apoštolovi Petrovi ako Božsko-ľudská ustanovizeň, a ktorej súčasťou je každý pokrstený kresťan.

Ďakujeme všetkým za modlitby a rovnako všetkým dobrodincom, ktorí podporili toto dielo. Pretože práve v tejto dobe je dôležité v nás oživovať a posilňovať vieru, ktorá je zárukou dejín.

Z farnosti Sereď informoval Andrej Macho

 

Misie v Seredi (2017)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved