Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Sľažanoch

V sobotu, 29. septembra, sa svätou omšou o 18:30 začali ľudové misie v Sľažanoch. Viedol ich tím P. Ivana Flimela a trvali do nedele, 7. októbra.

Celý tento týždeň spravovali našu farnosť pátri redemptoristi v rámci ľudových misií.

Z programu misií: Starých a chorých misionári navštívili v utorok od 8.00 v oboch dedinách. V piatok o 18:30 bola sv. omša pre deti a birmovancov, po nej mali evanjelizačný program v kostole. V sobotu o 17.15 hod. bola vo farskom kostole Fatimská pobožnosť. Svätá spoveď bola 1 hodinu pred každou sv. omšou. Vyprosujeme misionárom veľa Božích milostí, aby ich pôsobenie bolo požehnané.

Nedeľa – katechéza pre ženy

Za podpory pani riaditeľky Mgr. Anny Nociarovej ku nám zavítal tím otca Ivana Flimela, ktorý vedie ľudové misie v tomto týždni (29.9.2018 – 7.10.2018) vo farnosti Sľažany. Okrem otca Ivana sa tím skladal z laických dobrovoľníkov v zložení: Majka so synčekom Vojtkom, Jozef, Dominik a Tomáš. Patrí im za ich prácu veľká vďaka a zostávajú v našich modlitbách, aby ich Pán Boh a naďalej požehnával a sprevádzal ich v tomto poslaní.

Mgr. Mária Šlosárová, katechétka ZŠ Sľažany

Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Program pre deti na ZŠ v Sľažanoch
Utorok – svätá omša s misijnou kázňou „Dar sviatosti zmierenia“
Utorok – svätá omša s misijnou kázňou „Dar sviatosti zmierenia“
SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ
SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ
SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ
SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
EVANJELIZAČNÝ PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ
Záver misijného týždňa – sv. omša
Záver misijného týždňa
Záver misijného týždňa
Záver misijného týždňa
Záver misijného týždňa – posvätenie misijného kríža
Záver misijného týždňa

PROGRAM  MISIÍ

                                                       29.09 – 7.10. 2018

Sobota 29.09

Sľažany: 18:30 Sv. omša, zahájenie sv. misií

Nedeľa 30.09

Sľažany: 7:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Martin nad Žitavou: 9:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany: 10:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany: 14:00 Katechéza pre mužov

Sľažany: 15:30 Katechéza pre ženy

Pondelok 1.10

Sľažany: evanjelizačný program pre žiakov ZŠ

Martin nad Žitavou: 17:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany: 18:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Utorok 2.10

Sľažany: 8:00 spovedanie chorých doma

Martin nad Žitavou: 8:00 spovedanie chorých doma

Martin nad Žitavou: 17:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany:18:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Streda 3.10

Martin nad Žitavou: 17:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany: 18:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok 4.10

Martin nad Žitavou: 17:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany: 18:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Po sv. omši v Sľažanoch adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Piatok 5.10

Martin nad Žitavou: 17:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany:18:30 Sv. omša pre deti a mládež

Po sv. omši evanjelizačný program pre deti a mládež

Sobota 6.10

Sľažany 17:15 Fatimská pobožnosť

Sľažany:18:00 Novéna k Matke ustavičnej pomoci

Sľažany:18:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľa 7.10

Sľažany: 7:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Martin nad Žitavou: 9:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Sľažany: 10:30 Sv. omša s misijnou kázňou

Svätá spoveď 1 hodinu pred každou sv. omšou

Príbuzné články:

Misijný plán 2018

Horné Obdokovce (január/február 2018)

Misie Veľký Šariš (február 2018)

Misie vo farnosti Svinia (február 2018)

Obnova misii v Seredi (február 2018)

Misie Omšenie (marec 2018)

Obnova misii vo farnosti Podhorany pri Prešove (marec 2018)

Misie Tvrdošín (apríl 2018)

Misie Nižná na Orave (apríl 2018)

Obnova misii vo farnosti Pružina (apríl 2018)

Misie Maňa (apríl 2018)

Misie v Hriňovej (máj 2018)

Misie v Trenčianskych Tepliciach (máj 2018)

Misie vo farnosti Považská Teplá (jún 2018)

Obnova misií v Zuberci (jún 2018)

Obnova misií v Novom Meste nad Váhom (2018)

Obnova misií vo farnosti Brusno (2018)

Misie v Zlatých Moravciach (september 2018)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved