Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V sobotu sa začali ľudové misie v Báhoni

V sobotu, 17. novembra, sa pod vedením tímu P. Ivana Flimela začali ľudové misie v obci Báhoň. Trvať budú do nedele, 25. novembra.

Všetkých srdečne pozývame.

 

Po 80 rokoch sa budú v našej farnosti konať Ľudové misie, ktoré sú duchovnou obnovou a požehnaním pre celú farnosť – pre každého, kto otvorí Ježišovi Kristovi svoje srdce.

Misie sú časom milostí, keď Kristus mimoriadnym, nie každodenným spôsobom klope na dvere každého domu, ponúka seba a svoju lásku ako cestu života k nepredstaviteľne krásnemu cieľu. Sú časom obrátenia alebo návratu na cestu desatora.

Pátri redemptoristi majú vo svojom misijnom programe pripravené osobitné katechézy pre mužov i ženy, evanjelizačný program pre žiakov a budú sa tiež venovať starším a chorým vo farnosti.

Počas misií máme jedinečnú príležitosť zastaviť sa, stíšiť sa a počúvať Boží hlas, zamerať sa na hodnoty, ktoré nám prinesú skutočný pokoj a radosť.

 

Príbuzné články:

Misijný plán 2018

Horné Obdokovce (január/február 2018)

Misie Veľký Šariš (február 2018)

Misie vo farnosti Svinia (február 2018)

Obnova misii v Seredi (február 2018)

Misie Omšenie (marec 2018)

Obnova misii vo farnosti Podhorany pri Prešove (marec 2018)

Misie Tvrdošín (apríl 2018)

Misie Nižná na Orave (apríl 2018)

Obnova misii vo farnosti Pružina (apríl 2018)

Misie Maňa (apríl 2018)

Misie v Hriňovej (máj 2018)

Misie v Trenčianskych Tepliciach (máj 2018)

Misie vo farnosti Považská Teplá (jún 2018)

Obnova misií v Zuberci (jún 2018)

Obnova misií v Novom Meste nad Váhom (2018)

Obnova misií vo farnosti Brusno (2018)

Misie v Zlatých Moravciach (september 2018)

Misie v Sľažanoch (september/október 2018)

Misie v Tepličke nad Váhom (október 2018)

Misie v Hôrke pri Poprade (október 2018)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved