Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Konala sa obnova misií vo farnosti Brusno

V nedeľu 16. septembra skončila obnova ľudových misií v Brusne, ktorá začala 12. septembra. Misie vo farnosti Brusno sa konali v novembri minulého roku a viedol ich tím p. Ivana Flimela, ktorý viedol aj ich obnovu.

V prvý a druhý deň obnovy pátri navštívili 45 domácností, v ktorých zaopatrili a potešili slovom chorých ľudí. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa konala svätá omša aj v Kaplnke sv.Anny v kúpeľoch, ktorá bola postavená v roku 1910. Dodnes sa tam slúžia sväté omše dvakrát do týždňa, najmä pre pacientov. V popredí je socha “ Kristus v Getsemanskej záhrade“ z roku 1923 od sochára Bartfaya. Záverečná svätá omša sa konala v  Kostole zasvätenom sv. Ondrejovi. Podľa najstarších zmienok kostol na kopci vo sv. Ondreji stál už v roku 1515.  Na svätej omši sme sa rozlúčili a poďakovali za rady, povzbudivé slová a príklady, ktoré nám počas piatich dní odovzdávali vo svojich kázňach páter Ivan a páter Robert.

Informovala  Zuzana Kubusová

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Brusno (2017)

Obnova misií v Novom Meste nad Váhom (2018)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved