Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Farské misie vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou

Po 28 rokoch sa uskutočnili farské misie vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou pod vedením pátra Ivana Flimela CSsR so spolubratmi Jozefom Novákom ml. CSsR a Romanom Janáčom CSsR. Misie začali v sobotu 9. marca 2024 večernou svätou omšou vo farskom kostole, kde dekan Gustáv Lutišan privítal pátrov a symbolicky im odovzdal farnosť prostredníctvom kňazskej štóly.

V nedeľu boli sväté omše s misijnými príhovormi vo všetkých kostoloch, ktoré patria do tejto farnosti. Okrem farského kostola sa slúžili sväté omše v kaplnke Emauzských učeníkov na sídlisku Dubnička, vo filiálnom kostole Panny Márie Lurdskej v Dolných Našticiach, v kostole svätých Cyrila a Metoda v Prusoch, v kaplnke Lurdskej Panny Márie v Horných Našticiach a kaplnke svätého Egídia v Miezgovciach. Popoludní boli katechézy pre mužov a ženy.

V pondelok okrem svätých omší s misijnými kázňami páter Jozef navštívil cirkevnú školu svätej Terézie z Lisieux, kde mal program pre študentov. Program sa uskutočnil v krásnej kaplnke Premenenia Pána. V utorok a v stredu dopoludnia pátri navštívili chorých po domoch. Štvrtok ako zvyčajne patril téme Eucharistie s adoráciou.

V piatok bol nabitý program. Popoludní bola vo farskom kostole svätá omša spojená s udeľovaním sviatosti chorým. Túto sviatosť sme udeľovali takmer celú hodinu. Večernú svätú omšu slúžil novokňaz P. Stanislav Marcin CSsR zo sviatku svätého Klementa Hofbauera a na konci svätej omše udelil veriacim novokňazské požehnanie.  Po svätej omši bol evanjelizačný program pre mladých, o ktorý sa postaralo spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice.

Sobota patrila Panne Márii. Pri rannej svätej omši vo farskom kostole sme sa spolu s veriacimi pomodlili novénu k Matke Ustavičnej Pomoci. Misie sa ukončili nedeľnými svätými omšami. Pri tej dopoludňajšej bol vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice požehnaný misijný kríž. Pri tejto svätej omši dekan vyslovil trikrát ďakujem: prvé patrilo nebeskému Otcovi za jeho milosť pre bánoveckú farnosť počas misií, druhé pátrom redemptoristom za ich službu a tretie všetkým veriacim za ich ochotu investovať do duchovného života.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved