Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Zubrohlave

Misie viedol P. Michal Zamkovský za účasti spolubratov P. Roberta Režného a P. Petra Slobodníka od 9. do 17. marca 2024. Redemptoristi boli na misiách v Zubrohlave aj v roku 2013. Správca farnosti tu za ten čas vykonal veľa práce na kostole, na fare a skrášlil okolie fary. Farnosť žije aj duchovne, pôsobia tu sestry „Notredamky“, rôzne spoločenstvá a sú rozdelené služby laikov. Funguje tu veľmi dobrá spolupráca medzi kňazom, školou a starostom.

Riaditeľka ZŠ otvorila priestory pre program v škole (škola má vyše 300 žiakov a vyše sto detí v MŠ), ktorého súčasťou bola aj sv. omša pre celú školu v kostole. Program pre žiakov viedli laici z Rieky Života a dostali veľmi dobrú odozvu aj od učiteliek. V škole sme mali i spoločné obedy a bolo to veľmi dobré.

Ľudia prichádzali na misijné programy nielen zo Zubrohlavy, ale aj z okolia, a mnohí si urobili dobrú spoveď. U niektorých sa vyriešili dlhotrvajúce problémy. Viacerí veriaci ďakovali za predošlé misie, kde prežili Boží dotyk a do ich života prišla zmena. Bohu vďaka za všetkých modliacich sa za misie, lebo vidieť ovocie. Viacerí mi ďakovali za povzbudenie, ktoré im priniesli misie v ťažkej životnej situácií. P. Róbertovi povedal malý miništrant: „Ďakujeme vám za účasť“.

Počas misií som navštívil aj Domov pre handicapované ženy (je ich tam 15), prijali sviatosti a bol to veľmi radostný čas spevu i debaty. „Aký ste krásny,“ hovorí mi jedna z nich a bolo to veľmi milé. „Po vzkriesení budeme všetci krásni,“ hovoril som im a jedna z nich na to: „Budeme mať aj zuby!“ A ďalšia: „A nebudeme tuční!“ Krásne! A že vraj sú choromyseľné. Navštívil som aj niekoľkých chorých v dedine a bol som povzbudený, s akou láskou sú opatrovaní.

Na piatkovom programe pre mladých bolo veľa birmovancov, ale aj starších. Nebolo to ľahké, ale prebrala ich aktivita nechať sa objať. Prišli všetci z kostola. Na záverečnej omši s hojnou účasťou hrali a spievali mladí heligonkári z Rabče.

P. Michal Zamkovský CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved