Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijná obnova v Močenku

19. septembra sa začala misijná obnova v Močenku, ktorá trvala do 24. septembra. Misijnú obnovu viedol tím p. Petra Hertela, ktorý tu v roku 2015  vykonal ľudové misie.

Môžete si pozrieť reportáž TU. Nasleduje článok, ktorý bol uverejnený na stránke farnosti Močenok po skončení misií.

S ľudovými misiami prichádza Boh k nám. Ľudové misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom.

Ľudové misie sa v našej obci konali od soboty 28.novembra a trvali do nedele 6. decembra.

Na pozvanie p. farára Petra Michalova  prišli vykonať duchovnú obnovu farnosti  pátri redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa z kláštora v Kostolnej. Počas deviatich dní  pátri misionári slúžili sv. omše, vysluhovali sviatosti zmierenia,  konali pobožnosti a katechézy pre mužov, ženy, deti a mládež. Snažili sa priblížiť veriacim pravdy viery v témach o Božej láske, hriechu, spáse, viere a obrátení, Ježišovi, Duchu Svätom a Cirkvi. Ich kázne boli upriamené na duchovný rozmer prežívania vzťahu s Bohom.“Ide o to, aby sme obnovili, pomohli si obnoviť vieru v Boha, obnoviť vzťah s  ním, aby tento vzťah nebol nejaký tradičný, ale aby bol osobný a živý – to je vlastne podstata ľudových misií – pozvanie priblížiť sa Bohu, ktorý nám vychádza v ústrety a približuje sa k nám, Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom a stále skrze svojho Ducha medzi nami žije a pôsobí,“  vysvetlil cieľ misií páter Peter Hertel.

Každý deň počas  misií mali veriaci možnosť prijať sviatosť zmierenia, v piatok tiež prijať sviatosť pomazania chorých,  manželia si mohli obnoviť svoje manželské sľuby, v sobotu sa svätili  mariánske predmety a v nedeľu misijné krížiky. Záujemcovia si mohli zakúpiť  literatúru zameranú na duchovné problémy či obnovu viery. „No ja si tak myslím, že misie obohacujú veriaceho človeka, pretože normálne na sv. omši, tam je to také klasické, tuto sa všetko rozoberá dopodrobna, aby sme pochopili tie veci a rozmýšľali nad tým, čo to znamená veriť v Boha,“ skonštatoval p. Alexander Habdák.

Misionári sa prihovárali aj deťom v škole a mládeži formou pantomímy, piesní a svedectiev externých spolupracovníkov.

„Misie, to je niečo zvláštne, je to chvíľa, kedy sa má duchovný život vo farnosti rozvíjať, to znamená, že to bolo pozvanie pre každého jedného obyvateľa, bez ohľadu na to, či je viac veriaci, či menej veriaci, jednoducho bolo to pozvanie, aby si vykonal aj v tomto adventnom čase také duchovné cvičenia, duchovnú obnovu, také stíšenie sa.

Misie sú zvláštne tým, že sa konajú len niekoľkokrát za niekoľko rokov. Je taký interný predpis, že raz za 10 rokov. Tu v Močenku boli naposledy v roku 1991, takže vlastne to už bola taká duchovná potreba. Keď zhodnotíme tieto misie v našej farnosti, tak sa môžem poďakovať za to, že ľudia prejavovali záujem, čo bolo vidieť aj na návšteve bohoslužieb, a tých akcií a podujatí, ktoré pátri redemptoristi konali. Je zvykom, že po roku nasleduje taká malá duchovná obnova a taká bilancia, čo misie priniesli. Dúfam, že po roku môžeme zhodnotiť, že aj to duchovné dielo, ktoré pátri začali, bude mať svoje ovocie, vlastne všetko má mať svoje ovocie a význam,“ poďakoval sa pátrom misonárom a zhrnul celý misijný týždeň p. farár farnosti Peter Michalov.

Ľudové misie sa skončili tradičnou posviackou misijného kríža, ktorý zostane v tomto spoločenstve ako svedok toho, čo sa tu v čase misií dialo a hovorilo.

Fotografie z misijnej obnovy 2017:

Sviatosť pokánia:

Močenok:       štvrtok: 9.00 – 11.30 hod.

                                     15.00 – 18.30 hod.

                         piatok: 9.00 – 11.30 hod.

Kráľová:        piatok: 14.30 – 17.30 hod.

 Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn 14,6)

Zdroj

Príbuzné články a videá:

Misie 2017

Misie a obnovy v r. 2017 – misijný plán

Misie v Zuberci (2017)

Misie v Záhradnom (2017)

Misie v Suchej nad Parnou

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

MISIE 2016

Misie v Poprade (september/október 2016)

Správa z Misií milosrdenstva v Humennom (október/november 2016)

Misie milosrdenstva v Bratislave (máj 2016)

Správy z misií (október, november, december 2016)

Misie v Humennom

Jesenná misijná sezóna 2016

Misijný plán 2016

Páter Róbert Režný o misiách (Kusucké Nové Mesto 2014)

Páter Michal Zamkovský o misiách

Celomestské Misie Bratislava (2010)

Tlačová konferencia pred celomestskými misiami 2010

P. Ronnie McAintsh o Bratislavských misiách 2010

Misie v Bytči – P. Ivan Flimel (2009)

Dokumentárny film o práci v Rumunsku

Kardinál Werl o Novej evanjelizácii

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved