Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Správy z októbrových, novembrových a decembrových misií 2016

SPRÁVY Z MISIÍ

Detva (Banskobystrická diecéza) 15. – 23. 10. 2016 – Misie

Misionári: P. Michal Zamkovský, P. Martin Macko, P. Martin Zanovit, vypomohli pátri Peter Slobodník a Jozef Mihok s laickou skupinou (Shekina).

Mesto Detva má cca. 16 tisíc obyvateľov, skoro všetci katolíci, ale mestečko je príliš rozľahlé – stará časť, nová časť s bytovkami a potom ľudia na lazoch. Veriaci prichádzali na programy ráno i večer a to aj ľudia z okolia – Kriváň, Hriňová, Očová atď. Pre deti robilo v školách robilo programy spoločenstvo Shekina z Banskej Bystrice.

 Veľmi veľa ľudí bolo na pomazaní chorých v kostole a cca. 40 ľudí sme ešte zaopatrili po domoch. Manželské sľuby si obnovilo 60 párov. V piatok večer bol po sv. omši pekný a živý program, ktorý vykonali laici zo spoločenstva Shekina (spoločenstvo okolo P. Jozefa Mihoka). Napodiv zostalo v kostole veľa ľudí – to asi dnes mladí i starší potrebujú – evanjelizáciu so spevom a povzbudením. Záver bol v nedeľu popoludní a počas tejto omše sme posvätili obnovený misijný kríž pred kostolom.

P. Martin Macko býval na fare a P. Michal a P. Martin Zanovit bývali u sestier karmelitánok, kde pred misiami pre nich P. Michal vykonal štvordňovú duchovnú obnovu (sestry sa modlia aj za naše misie a programy). Stravovali sme sa na fare, kde sme s dekanom Ľubošom, s jeho mamkou a s kaplánmi prežívali krásne, veselé spoločenstvo (potešené cyklistom Petrom Saganom, ktorý sa počas misií stal majstrom sveta). Boli sme tu veľmi milo prijatí a ľudia boli voči nám štedrí. No v štedrosťou sa vyznačoval hlavne dekan i jeho mamka. Dekan misionárom poukazoval aj odľahlé časti Detvy a krásy Podpoľania.

V sobotu si P. Michal Zamkovský s P. Martinom Zanovitom urobili púť do Kostolíka Fatimskej P. Márie na Raticovom vrchu v Hriňovej, kde je aj brána milosrdenstva. Pokochali sa tiež nádhernými pohľady na hriňovské doliny a políčka. V nedeľu 23. 10. odišli priamo z Detvy na misionársky kongres na Motyčky.

 

Humenné (Košická arcidiecéza) 28. 10. – 1. 11. 2016

Obnova misií. Misionári: P. Michal Zamkovský, P. Rastislav Dluhý, P. Ján Andrejov

Téma: CESTA MILOSRDENSTVA – CESTA K SVÄTOSTI

 Bol to pekný, ale veľmi intenzívny čas. Ľudia prichádzali v hojnom počte na programy, ale aj na spovede. Veľmi nám tu pomohli domáci kňazi. Záverečnú odpustovú omšu celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Na fare sme potom mali pri obede s biskupom a viacerými kňazmi podnetnú diskusiu. Veľa ľudí prichádzalo aj na Cestu milosrdenstva.

 

Budkovce (Košická arcidiecéza) 12. – 20. 11. 2016 – Misie
Farár: Mgr Marek Pristaš, kaplán Martin
Misie vykonali: P. Michal Zamkovský, P. Martin Zanovit

Misie sa tu konali po mnohých rokoch a boli naozaj požehnané. Duchovný správca Marek ich veľmi dobre pripravil a ľudia nielen z Budkoviec, ale aj z okolia, prichádzali ráno i večer na stretnutia v kostole. Mnohí z nich si urobili počas misií dobrú generálnu spoveď. Misijný program bol čiastočne aj na filiálkach v Sliepkovciach a v Dúbravke, v nedele boli omše aj v Zemplínskych Kopčanoch. Z filiálok zase prichádzali veriaci aj do Budkoviec. Tu sme sa stretli s viacerými mužmi, ktorí kedysi hrali futbal za Budkovce (II. ligu) a hneď sme našli spoločnú reč. Povzbudili nás niektorí úprimnou vierou. Manželské sľuby si obnovilo cca 50 párov a mnohí veriaci prijali sviatosť pomazania chorých. Počas misií nebol špeciálny program v škole, lebo bola karanténa (žltačka). Deti a mladých bolo pomerne málo a zvlášť chýbali aj na programe pre mladých v piatok večer, keď nám vypomohli laici z Rieky života.

Na fare sme prežívali milé spoločenstvo s kňazmi (navštívili nás aj kňazi z okolia- jeden večer prišiel aj Mons. Berco Urbanec) a sledovali sme futbal, či tenis. V pondelok sme navštívili kláštor v Michalovciach a potom sme sa boli pomodliť pri hroboch redemptoristov, zvlášť o. Ivana Mastiliaka. V sobotu sme si urobili výlet k Vinianskemu jazeru.

 

Veľká Lomnica (Spišská diecéza) 3. – 11. 12. 2016 – Misie
Farár: Mgr. Jozef Benko, kaplán Ján Červeň
Misie vykonali: P.Michal Zamkovský, P. Martin Zanovit, P. Róbert Režný

Už v roku 1969 tu vykonali naši pátri Augustín Krajčík a Ján Tomaškovič úspešné misie a ľudia na nich pamätajú. Potom tu vykonali v roku 1996 misie P. Michal Zamkovský a P. Štefan Varecha a tiež zanechali vľuďoch veľkú stopu. Vrátili sme sa tu po dvadsiatich rokoch a cítili sme sa ako doma, lebo ľudia nás milo prijali a tiež preto, že misie boli farárom dobre pripravené. Ľudia prichádzali na programy (a nielen z Veľkej Lomnice), no už cítiť úbytok mužov, mladých i detí v kostole. Prichádzalo pomerne dosť miništrantov, lebo sa tu s nimi pracuje. Pomerne málo ľudí (aj to len starších) prichádzalo na misie na filiálke v Starej Lesnej, kde bola tiež denne sv. omša ako aj spoveď.
Vo Veľkej Lomnici, ale aj v Starej Lesnej bola veľká účasť na nedeľných omšiach (zvlášť na záverečnej omši s požehnaním misijného kríža o 11.00 dopoludnia). Prekvapila nás tiež hojná účasť manželov v piatok večer, kde si cca 60 párov obnovilo sľuby. Ako vždy bolo dosť starších a chorých v piatok ráno, kde prijali sviatosť pomazania chorých (aj v Starej Lesnej a v domove „Jeseň“).

Program v škole pre druhý stupeň vykonali laici z Rieky života ako aj piatkový program pre mládež za účasti birmovancov. P. Michal mal tiež vo štvrtok krátku katechézu pre Rómov v komunitnom centre v osade.
Prežívali sme však príjemné spoločenstvo s kňazmi i laikmi na fare počas obedov a večerí. Bývali sme však v rodnom domčeku kňaza Petra Kvasňáka, kde sme mali príjemné súkromie. Krásny misijný kríž viditeľný z hlavnej cesty nech nám pripomína ako redemptoristi viackrát zanechali stopu v tejto podtatranskej farnosti.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved