Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 2)

Je to 30 rokov služby, príbeh ľudí plných viery a nádeje. V poľskom Toruni oslávilo Rádio Maryja svoje jubileum 4. decembra 2021. Svätej omši, ktorá bola ústredným momentom osláv, predsedal ľvovský arcibiskup Mons. Mieczysław Mokrzycki. Vo svojej homílii zdôraznil, že k úlohám katolíckeho vysielania by malo patriť formovanie ušľachtilých postojov a správneho svedomia. Arcibiskup Mieczysław Mokrzycki pozval k takejto službe celú rodinu Rádia Maryja. Rádio Maryja vytvára jedinečné putá medzi Bohom a človekom a medzi človekom a človekom. Práve preto si toľko ľudí želalo byť v Toruni osobne na 30. výročí katolíckej vysielacej stanice. Chceli ukázať, že tvoria silné spoločenstvo. Rodina

Read More

Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci, s veľkou radosťou vás pozdravujem, keď sa pripravujeme sláviť s Máriou slávnosť jej Nepoškvrneného počatia v tomto adventnom období. Ako nám sv. Alfonz v knihe Slávna si, Mária pripomína, práve pod týmto titulom Nepoškvrneného počatia je Mária hlavnou patrónkou našej Kongregácie. Počas tohto adventného obdobia si pripomíname neustále tvrdenie sv. Alfonza, že v Panne Márii sa stretáva Božia moc s Božím súcitom - a z tohto „stretnutia“ sa Slovo stáva telom a prebýva medzi nami! Nech nás ona sprevádza počas tohto adventu, aby sme s obnovenou nádejou mohli prijať nášho Vykupiteľa, najmä počas pandémie, ktorá naďalej

Read More

V stredu 1. 12. 2021 sme sa rozlúčili s naším drahým spolubratom redemptoristom P. Virgiliusom Čiernym. Pohrebné obrady sa konali v Dome smútku v Prievidzi. Udalosti sa z dôvodu pandemických opatrení zúčastnila iba najbližšia rodina a zopár našich spolubratov. P. Virgilius zomrel vo veku 94 rokov 28. novembra 2021. Nech odpočíva v pokoji! Ďakujeme za vaše modlitby. Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Read More

Běh pro republiku se uskutečnil v okolí Památníku Vojna v neděli 31. října 2021 při příležitosti 103. výročí vzniku ČSR. Běžci si připomenuli osudy lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických lágrech. Běh pro republiku zároveň každoročně představuje osobnosti, které utvářeli demokratickou identitu naší země. V letošním roce to byl redemptorista P. Metoděj Dominik Trčka, který působil v mariánské bazilice na Svaté Hoře, během 1. světové války pomáhal poutníkům, uprchlíkům a vojákům. Během komunistického režimu byl vězněn na Mírově a Leopoldově. V leopoldovské věznici byl udán dozorcem, když spoluvězňům vyprávěl Vánocích a zpíval při tom koledu. Následně byl poslán do korekce

Read More

Vo veku 94 rokov odovzdal 28. novembra 2021 vsvoju dušu Vykupiteľovi P. Virgilius Čierny CSsR. Narodil sa 9. mája 1927 v Bojniciach. Oženil sa s Máriou r. Belicovou, s ktorou mal tri deti. Keď v máji 1985 jeho manželka zomrela, po istom čase v tajnosti ešte za totality vstúpil do noviciátu redemptoristov a v roku 1992 sa stal kňazom. Pôsobil ako kaplán na Starých Horách, u sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach a neskôr v komunite redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Posledné roky svojho života prežil v Zariadení pre seniorov v Prievidzi. Ďakujeme za vaše modlitby!

Read More

Pozývame vás tohtoročný Advent prežiť aj prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorú pripravil P. Peter Hertel CSsR. P. Peter už niekoľko rokov pôsobí v litovskom Kaunase, pred odchodom zo Slovenska viedol jeden z misijných tímov a je misionárom milosrdenstva. https://youtu.be/MYrssEhv7zs https://youtu.be/E7U2FbeaxuY https://youtu.be/akVWFeGqnsU

Read More

„15. november, svetový deň bez alkoholu, bol príležitosťou požiadať o pomoc ´kňaza-ochrancu´ ľudí trpiacich závislosťou, redemptoristu Alfreda Pampalona,“ píše portál Aleteia preberajúc pritom preklad jedného zo svojich článkov vo francúzštine. Milióny ľudí trpia alkoholizmom a jeho následkami, a mnohí z nich sa o svoje skúsenosti delia v hnutí Anonymných alkoholikov. Hovoriť o alkohole, aby sme sa ho zbavili, je mottom hnutia, ktoré už viac ako 57 rokov združuje viac ako dva milióny ľudí na celom svete. Niektorí z nich nasledujú aj duchovnú cestu, chcú „objaviť, že existuje Boh, ktorý ich miluje,“ a spoliehajú sa na ochranu P. Alfréda Pampalona CSsR, patróna

Read More

V tesnej blízkosti študentského mestečka na križovatke ulíc Saulėtekio a Nemenčinės vo Vilniuse sa nachádza budova kláštora, v ktorom pôsobili redemptoristi v dramatickom období 30. a 40. rokov minulého storočia. Vtedy sa táto okrajová časť mesta nazývala v poľštine Pośpieszka, podľa panského dvoru, ktorý sa tu niekedy rozprestieral. Po zabratí kláštora sovietskou mocou až do roku 2012 v budove sídlili zdravotné zariadenia, dnes je v nej antikvariát. Témou tretieho článku o redemptoristoch v Pobaltí je ich pôsobenie vo Vilniuse. Pred prvou svetovou vojnou bol Vilnius, rovnako ako väčšina dnešného územia Litvy, súčasťou cárskeho Ruska. Od roku 1864 bola činnosť misijných katolíckych

Read More

Pred niekoľkými rokmi bol u nás na Slovensku jeden spolubrat redemptorista z Libanonu. Keď zazneli tóny piesne „Celá krásna si, Mária“, úplne ožil a nadšene riekol, že túto pieseň majú aj v Libanone. Hudba má moc presiahnuť aj jazyk. Mnohí z vás, našich čitateľov, iste zažili podobnú situáciu niekde v zahraničí. Boli ste na svätej omši, jazyku ste však dobre nerozumeli. Ani z čítaní ste takmer nič nezachytili, nieto ešte z príhovoru kňaza. Avšak zrazu sa začala spievať pieseň, ktorej melódiu ste poznali aj z domoviny. Slovám ste nerozumeli, no hudbu ste dobre poznali. Odrazu ste si začali pohmkávať slová po slovensky a v tom

Read More

Prví Litovci v kongregácii redemptoristov V predchádzajúcom príspevku o redemptoristoch v Pobaltí sme hovorili o pôsobení prvých členov kongregácie v Kurónsku na území dnešného Lotyšska na prelome 18. a 19. storočia. O sto rokov neskôr na prelome 19. a 20. storočia registrujeme v kongregácii prvých členov pochádzajúcich z tejto časti Európy, konkrétne z územia dnešnej Litvy, v tom čase cárskeho Ruska. Všetci títo boli emigranti a vstúpili do rehole v Spojených štátoch Amerických, do Baltimorskej provincie redemptoristov. Rehoľní bratia Dvaja sa stali rehoľnými bratmi. George Garpszts (1874 – 1935) pochádzal z Waldaike (v súčasnosti Valdeikiai). Rehoľné sľuby zložil v roku 1905 v Annapolis (štát Maryland). Pôsobil pod rehoľným menom Lambert v kláštore v Ephrata (štát Pennsylvania), kde aj

Read More
close

Zdieľajte príspevok..