Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Virgilius Čierny CSsR odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Vo veku 94 rokov odovzdal 28. novembra 2021 vsvoju dušu Vykupiteľovi P. Virgilius Čierny CSsR.

Narodil sa 9. mája 1927 v Bojniciach. Oženil sa s Máriou r. Belicovou, s ktorou mal tri deti. Keď v máji 1985 jeho manželka zomrela, po istom čase v tajnosti ešte za totality vstúpil do noviciátu redemptoristov a v roku 1992 sa stal kňazom. Pôsobil ako kaplán na Starých Horách, u sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach a neskôr v komunite redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Posledné roky svojho života prežil v Zariadení pre seniorov v Prievidzi.

Ďakujeme za vaše modlitby!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved