Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ctihodný Alfred Pampalon CSsR – ochranca tých, ktorí sa snažia zbaviť závislosti od alkoholu

„15. november, svetový deň bez alkoholu, bol príležitosťou požiadať o pomoc ´kňaza-ochrancu´ ľudí trpiacich závislosťou, redemptoristu Alfreda Pampalona,“ píše portál Aleteia preberajúc pritom preklad jedného zo svojich článkov vo francúzštine.

Milióny ľudí trpia alkoholizmom a jeho následkami, a mnohí z nich sa o svoje skúsenosti delia v hnutí Anonymných alkoholikov. Hovoriť o alkohole, aby sme sa ho zbavili, je mottom hnutia, ktoré už viac ako 57 rokov združuje viac ako dva milióny ľudí na celom svete. Niektorí z nich nasledujú aj duchovnú cestu, chcú „objaviť, že existuje Boh, ktorý ich miluje,“ a spoliehajú sa na ochranu P. Alfréda Pampalona CSsR, patróna všetkých ľudí trpiacich závislosťou.

Páter Pampalon pomáhal ľuďom trpiacim závislosťami, ktoré človeka zbavujú časti jeho slobody. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil redemptoristu 14. mája 1991 za ctihodného.

Páter Alfred Pampalon CSsR

„Dobrý páter Alfred,“ ako je známy, sa narodil 24. novembra 1867 v Lévis (kanadská provincia Quebec). Keď mal päť rokov, zomrela mu matka a on sa rozhodol, že od tej chvíle bude jeho matkou Panna Mária.

Keď mal 17 rokov, vážne ochorenie ho priviedlo k prijatiu posledného pomazania. Po uzdravení, ktoré sa pripisovalo príhovoru svätej Anny, sa Alfréd vydal pešo na púť do svätyne Sainte-Anne-de-Beaupré, poďakovať sa za svoje uzdravenie. Rozhodol sa žiť ako syn sv. Alfonza de´ Liguori, ako redemptorista, približujúc maličkých a trpiacich k Bohu, aby tak upokojil ich srdcia.

Už ako kňaz začal prejavovať príznaky tuberkulózy, ale pokračoval vo svojom poslaní: spovedal, viedol duše, utešoval chudobných, krstil…

30. septembra 1896 naposledy vydýchol. Odvtedy existuje mnoho svedectiev o telesných a duchovných uzdraveniach od ľudí, ktorí navštevujú jeho hrob v bazilike, vo svätyni Sainte-Anne-de-Beaupré v Kanade, ktorí sa modlia na jeho príhovor.

Môžete si pozrieť aj video o živote P. Alfreda Pampalona CSsR (1867-1896), ktoré pripravil P. Guy Desrochers CSsR (je v angličtine):

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved