Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi v Pobaltí – II. časť

Prví Litovci v kongregácii redemptoristov

V predchádzajúcom príspevku o redemptoristoch v Pobaltí sme hovorili o pôsobení prvých členov kongregácie v Kurónsku na území dnešného Lotyšska na prelome 18. a 19. storočia. O sto rokov neskôr na prelome 19. a 20. storočia registrujeme v kongregácii prvých členov pochádzajúcich z tejto časti Európy, konkrétne z územia dnešnej Litvy, v tom čase cárskeho Ruska. Všetci títo boli emigranti a vstúpili do rehole v Spojených štátoch Amerických, do Baltimorskej provincie redemptoristov.

Rehoľní bratia

Dvaja sa stali rehoľnými bratmi. George Garpszts (1874 – 1935) pochádzal z Waldaike (v súčasnosti Valdeikiai). Rehoľné sľuby zložil v roku 1905 v Annapolis (štát Maryland). Pôsobil pod rehoľným menom Lambert v kláštore v Ephrata (štát Pennsylvania), kde aj zomrel.

V roku 1909 vstúpil Matthew Mikutovich (litovsky by sa jeho priezvisko písalo Mikutavičius). Narodil sa 1865 v Schadow (asi dnešná Šeduva) vo vtedajšej Kaunaskej gubernii. Sľuby zložil 1914 v Ilchester (štát Maryland). Predstavení mu aj ako rehoľné meno ponechali jeho krstné Matúš, takže ostal pôsobiť ako brother Matthew. Zomrel v roku 1925 v Baltimore.

Litovský redemptorista – kňaz

Najvýznamnejším z Litovcov v kongregácii redemptoristov, aj napriek tomu, že z nej neskôr vystúpil, stal sa kňaz Petras Saurusaitis. Narodil sa v roku 1854 vo Vilkaviškis (vtedy diecéza Sejny, neskôr bolo sídlo diecézy presunuté do Augustów – v súčasnosti Poľsko). V roku 1884 emigroval do Spojených štátov amerických. V tom istom roku vstúpil k redemptoristom. Noviciát absolvoval v Annapolis, kde 28. augusta 1890 zložil rehoľné sľuby. Potom pokračoval v štúdiu filozofie a teológie v seminári Baltimorskej provincie redemptoristov v Ilchesteri. Kňazskú vysviacku prijal 15. novembra 1895.

Gratulácia pre generálneho predstaveného Nikolasa Maurona zostavená Saurusaitisom literárnou dobovou litovčinou (Ilchester, 1891). Zdroj: Generálny archív redemptoristov v Ríme.
Petras Saurusaitis (druhý rad úplne vpravo) ako študent filozofie v seminári v Ilchesteri v roku 1891.
Zdroj: Generálny archív redemptoristov v Ríme.
Petras Saurusaitis (horný rad vľavo od zástavy) ako študent teológie v seminári v Ilchesteri. Druhý redemptorista označený krúžkom je Josef Šott, budúci významný český redemptorista v Baltimorskej provincii, rodák z Čiech (Jetelice). Zdroj: Generálny archív redemptoristov v Ríme.

Po vysviacke pôsobil v redemptoristickej farnosti Matky ustavičnej pomociv New Yorku (Our Lady of Perpetual Help 294 East 150th Street, Bronx). Avšak ani nie po troch rokoch 23. apríla 1898 vystúpil z kongregácie a ostal pôsobiť ako diecézny kňaz. Pôsobil ako farár litovskej farnosti svätého Jozefa vo Waterbury. Postavil nový kostol a založil litovskú školu pre tri stovky žiakov.

Bol aktívny v rôznych spolkoch, obzvlášť podporoval abstinenčné hnutie. Činný bol aj literárne. Hneď v roku 1898 kúpil tlačiareň Rytas a vydával postupne rôzne časopisy, noviny a publikácie nie len pre Litovcov v USA, ale aj pre kňazov Litvy, Lotyšska, Estónska a Fínska. Zostavil a vydal litovsko-anglický slovník, litovskú gramatiku, Hlavné pravidlá pre výučbu litovského jazyka a mnoho ďalších publikácii. Po prvej svetovej vojne v roku 1919 navštívil na mesiac vtedy už samostatnú Litvu. Opäť sa však vrátil do USA. Do vlasti sa definitívne presťahoval až v roku 1930.

V roku 1932 zomrel vo svojom rodnom meste Vilkaviškis, kde je aj pochovaný. 

Hrob vo Vilkaviškis. Autori fotografie: P. Rastislav Dluhý CSsR a P. Peter Hertel CSsR

Autor článku: P. Martin Macko CSsR, Historický inšitút redemptoristov v Ríme

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved