Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svedectvo z duchovnej obnovy v Kazachstane

Páter Peter Slobodník CSsR a páter Jozef Mihok CSsR spolu s laikmi zo spoločenstva Maranatha (Prešov) a Shekinah (BB) viedli v dňoch 1. – 10. 12 duchovnú obnovu pre farnosť v meste Karaganda v Kazachstane.

Svedectvo Janky Mackovej zo spoločenstva Shekinah:

„Počas desiatich dní strávených v Kazachstane, v meste Karaganda, sme mohli slúžiť mnohým ľuďom, ktorí majú za sebou veľmi ťažké veci. Rozvrátené rodiny, alkoholizmus, okultizmus – to sú rany, ktoré si mnohí nesú so sebou, a napĺňajú ich beznádejou a pocitom bezmocnosti. Videli sme, čo môže spôsobiť komunistická ideológia a ateizmus celým národom – mesto Karaganda vyrástlo na uhoľných baniach, v ktorých pracovali väzni v gulagoch v čase Sovietskeho zväzu. Na druhej strane sme videli, ako Boh bojuje o srdce každého človeka, ako sa skláňa k úbohým. Mohli sme prednášať a spolu sa modliť na stretnutí pre ženy, pre mužov, pre mládež, pre vznikajúce spoločenstvo a chválový tím. Viedli sme duchovnú obnovu na tému vnútorné uzdravenie, modlili sme sa za Božie požehnanie pre Karagandu a Kazachstan. Adventné dni strávené v tejto krajine asi najlepšie vystihujú slová: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.“ Jn 1,9-12″

Fotografie z duchovnej obnovy:

Súvisiace články:

Duchovná obnova pre farnosť v Kazachstane

V nedeľu vyvrcholili obnovy v Kazachstane a Kyrgyzstane

Misijný výjazd v Kazachstane

Obraz Matky ustavičnej pomoci v Kazachstane

Misie v Kazachstane

Misionári milosrdenstva pokračujú vo svojej službe

Relácia o redemptoristoch v Banskej Bystrici (Radvaň – TV LUX)

P. Mihok v relácii o Dobrom spovedníkovi

P. Mihok v Ríme počas Turíc 2016

P. Mihok viedol duchovné cvičenia pre seminaristov (október 2016)

P. Mihok na kolokviou o spoločenstvách a charizmách v Badíne (2017)

P. Jozef a Rieka Života na Godzone konferencii (apríl 2016)

P. Mihok na Godzone 2015

Shekinah v Sebedraží (máj 2017)

Shekinah v Sučanoch (apríl 2017)

Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017)

Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017)

P. Mihok s tímom na Ukrajine
Shekinah na misiách v Detve

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved