Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávenie Turíc v Ríme

Medzi veriacimi zo 130 krajín sveta, ktorí prišli do Ríma sláviť Turíce spolu so svätým otcom Františkom, v rámci 50. výročia pôsobenia charizmatickej obnovy v Katolíckej Cirkvi, boli aj členovia Shekinah, spoločenstva laikov pri redemptoristoch v Banskej Bystrici. Program „Zlatého Jubileá“ začal audienciou v stredu 31. mája a vyvrcholil svätou omšou celebrovanou pápežom, v nedeľu Zoslania Ducha svätého, 4. júna na Námestí sv. Petra. Počas jednotlivých dní sa uskutočnilo množstvo workshopov, stretnutí pre jednotlivé služby, ako aj spoločné ekumenické slávenie Turičnej vigílie za prítomnosti pápeža Františka. Jeho príhovor, ako aj príhovor P. Cantalamessu, pápežského kazateľa, si môžete prečítať tu.

V sobotu 3. júna sa v rámci programu uskutočnilo aj zasadanie ACCSE/ Evangelization 2033, ktorého sa zúčastnili i P. Jozef Mihok CSsR a manželia Dominika a Ján Vojtašákovi z tímu Návrat Domov. Evangelization 2033 združuje koordinátorov škôl evanjelizácie a lídrov rozličných iniciatív novej evanjelizácie. Táto asociácia, ktorú založil redemptorista P. Tom Forrest, momentálne ju vedie P. Gino Henriques, redemptorista zo Singapuru, iniciovala slávenie Jubilejného roka 2000. Jej členovia sa podieľali na formácií dobrovoľníkov evanjelizujúcich počas Svetových dní mládeže v Krakove. Evangelization 2033 momentálne iniciuje slávenia Jubileá 2033 – slávenie 2000 rokov od smrti a vzkriesenia Ježiša Krista a zoslania Ducha svätého.

Nahrávky stretnutí a príhovorov počas Jubilea 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved