Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

P. Mihok a jeho tím viedli obnovu na Ukrajine

10-členný misijný tím na čele s P. Jozefom Mihokom vykonal v dňoch od 10. do 13. novembra 2016 obnovu pre farské spoločenstvo v ukrajinskom meste Starokonstantinov. V tíme boli 4 členovia zo spoločensta Shekinah z Banskej Bystrice, 3 členovia spoločenstva Missio Christi z Varšavy a jeden člen spoločenstva Maranatha z Prešova. Pre niektorých zo spoločenstva Shekinah to bola prvá skúsenosť misijnej práce v zahraničí.

Ponúkame pohľad na misijný čas z perspektívy Veroniky Ondrejkovej.

„Boh je dobrý v každý čas. Aj teraz sme sa o tom naplno presvedčili, či už v Starokonstantinove, ale aj počas cesty na Ukrajinu. Hoci sme tam cestovali dvakrát tak dlho, ako sme strávili čas s ľuďmi, oplatilo sa. Už keď sme tam išli, sme si uvedomili, že je to riadne šialenstvo ísť deväťsto kilometrov tam a deväťsto kilometrov naspať. Ale povedali sme si, že sa to oplatí už aj kvôli jednej ovečke, ktorá je zablúdená a potrebuje zažiť Božiu lásku. A tak aj bolo. A nebola len jedna…
Bola to víkendová duchovná obnova pre spoločenstvo a farnosť v Starokonstantinove. Súčasťou duchovnej obnovy boli sv. omše, prednášky týkajúce sa spoločenstva, modlitby chvál, modlitby príhovoru, svedectvá a scénky.
Počas tohto víkendu sme zažili, ako Boh koná, premieňa ľudí a dotýka sa ich srdca.
Keď som prvýkrát videla tých ľudí, tak som si uvedomila ako ich ovplyvňuje ťažká situácia na Ukrajine. Bolo to tam cítiť – aj napriek snahe sa usmievať a radovať – niečo ťažké v ich srdciach, že ich radosť nie je úprimná. A po jednom dni sme zažili úplnú premenu. Zrazu sa radovali, tancovali, usmievali, nie pretože chceli, ale preto, že Boh ich premenil, že zažili skutočne Jeho dotyk. Prijali nádej, že Boh nezabudol na Ukrajinu, aj keď sa nachádza vo vojnovej situácii, že On je s nimi, že je ich Otcom, ktorý ich nikdy neopustí. A nielen pre nich to bol požehnaný čas, ale aj pre nás to veľa znamenalo a odišli sme veľmi povzbudení a naplnení Božou láskou.“

Veronika Ondrejková, spoločenstvo Shekinah, Banská Bystrica

Slovenskí redemptoristi a laici na zahraničných misiách

Kazachstan
Kyrgystan

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved