Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Večer milosrdenstva v Pliešovciach 2017

V dedinke Pliešovce na juhu stredného Slovenska sa v sobotu 22.04.2017 konala v kostole Božieho milosrdenstva vigília pred odpustom, pod vedením pátra Jozefa Mihoka CSsR, misionára milosrdenstva a mladých z laického spoločenstva Shekinah pri redemptoristoch z Banskej Bystrice.

Hlavnou témou vigílie, ktorú viedol páter Jozef, bola Božia láska a milosrdenstvo, ktoré nás oslobodzuje od strachu a hanby. Uviedol to na príklade správania Dávida voči Mif​i​bosetovi z druhej knihy Samuelovej: „…Mifiboset, syn Šaulovho syna Jonatána, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a klaňal sa. Dávid ho oslovil: „Mifiboset!“ Odpovedal: „Hľa, tvoj sluha!“ Dávid mu povedal: „Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šaula, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole.“ (2 ​ ​ Sam ​,​ 9; 6-7).

Vigília sa začala korunkou Božieho​ milosrdenstv​a​, ktorú viedli miestni​ veriaci z Pliešoviec. Program pokračoval scénkami, slovom pátra Jozefa Mihoka a svedectvami mladých zo spoločenstva. Vigília bola zavŕšená chválami, počas ktorých bola aj modlitba príhovoru.

Zo spätnej väzby veriacich, ale aj nás samých, ktorí sme tam slúžili, sme cítili, že Boh sa dotýka sŕdc ľudí a môžu sami zažívať Božiu lásku a milosrdenstvo vo svojom živote.

Informovala Veronika Ondrejková zo Spoločenstva Shekinah

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved