Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V nedeľu vyvrcholili obnovy v Kazachstane a Kirgizstane

3. júla 2017 začali p. Jozef Jackanin spolu s bohoslovcom Lukášom Michalovičom mesiac obnov v Kazachstane a Kirgizstane. V Kapčagaji, kde p. Jozef v minulosti slúžil jeden rok, a kde je farnosť a domov pre deti z problémových rodín a pre matky s deťmi, strávili skoro týždeň. Okrem slávenia Eucharistie sa venovali predovšetkým farníkom a deťom z domova.

10. júla odišli z kazašského mestečka Kapčagaj do kirgizského hlavného mesta Biškek k školským sestrám františkánkam, s ktorými  viedli detský tábor pri jazere Issyk-Kuľ pre skoro 40 detí z ich farnosti v Biškeku. Témou katechéz a kázní p. Jozefa bolo posolstvo zjavení vo Fatime. Na tom istom mieste potom spolu so sestrami viedli aj duchovnú obnovu s rovnakou témou pre rodičov týchto detí. Okrem spoločných modlitieb a katechéz trávili čas hrami, kúpaním sa v jazere a výletmi do hôr.

Po návrate do Biškeku p. Jozef slúžil sväté omše v piatich obciach v okolí hlavného mesta, kde sú malé spoločenstvá veriacich. S celou farnosťou si naši misionári pripomenuli prvé výročie úmrtia kirgizského biskupa Nikolausa Messmera, S.J.

V pondelok sa vrátili späť do kazašského Kapčagaja, aby pomohli školským sestrám z Almaty s detským táborom pre deti z ich farnosti, ktorý skončil práve dnes – v piatok.  Do nedele, 30. júla, kedy sa p. Jozef a Lukáš vracajú na Slovensko, budú v Kapčagaji pomáhať v zastúpení  slúžiť sväté omše a  pomáhať s táborom priamo vo farnosti.

 

V Kapčagaji s deťmi na prechádzke

 

Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kapčagaji

 

Sv. omše vo filiálke v mestečku Žetigen

 

Jazero Issyk-Kuľ s horami v pozadí

 

Duchovná obnova pre rodičov

 

S deťmi na tábore v Kapčagaji

 

Príbuzné články:

P. Mihok s tímom v Kazachstane (2017)

Misie v Kazachstane

Klára Živčáková z Rieky Života v Kyrgyzstane

Kazachstan, Rumunsko 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved