Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Objav Krista ako pôstna duchovná obnova vo farnosti Radvaň

Objav Krista ako pôstna duchovná obnova  vo farnosti Radvaň

Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch Shekinah v spolupráci s kňazmi redemptoristami zorganizovalo evanjelizačný kurz Objav Krista. Prihlásili sa naň veriaci nielen z farnosti Radvaň, ale aj z iných farností Banskej Bystrice. 70 prihlásených účastníkov vo veku od 16 do 77 rokov bolo veľkým prekvapením a zároveň aj povzbudením v napĺňaní vízie spoločenstva: vytvárať priestor, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas, zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Kurz prebiehal každý pondelok od 27.2. do 10.4. po svätej omši v kostole. Z kapacitných dôvodov program jednotlivých stretnutí pozostával zo spoločnej modlitby, prednášky a diskusie v skupinkách. Účastníci boli rozdelení do deviatich menších skupiniek a pravidelne sa stávalo, že čas vyhradený na diskusiu v skupinkách bol pre nich krátky. Jednotlivé témy prednášali predovšetkým kňazi redemptoristi. Členovia spoločenstva počas kurzu slúžili hudbou, vedením skupiniek, hovorením svedectiev, hraním scénok a celkovým organizačným zabezpečením.

Dôležitým dňom v rámci kurzu bol deň duchovnej obnovy, ktorý sa konal 1. apríla v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Účastníci mohli nielen počuť o tom, ako koná Duch Svätý, ale mohli osobne prostredníctvom modlitby príhovoru zakúsiť Jeho prítomnosť, lásku a vanutie.

Ukončenie celého kurzu v pondelok 10.4. bolo veľmi radostné. Svedčili o tom aj svedectvá viacerých účastníkov o tom, ako Pán Ježiš zmenil ich život počas kurzu Objav Krista, ako v každodennosti zažívajú pokoj a nádej.

Z hodnotiaceho dotazníka vyberáme aspoň niektoré svedectvá účastníkov:

„Zrodila sa vo mne túžba počúvať Boží hlas, dokázala som prijať to, že som hodná byť chrámom Ducha Svätého.“

„Božia láska sa mi postupne zjavovala a zjavuje a spoznávam Jeho plány vo svojom živote.“

„Pozývam Ježiša do všetkého, čo prežívam, s čím si neviem poradiť. Prežívam s Ním vzťah. Verím, že je to len začiatok a postupne mi to pomôže zmeniť aj iné oblasti môjho života.“

„U mňa sa naplnil a stále napĺňa cieľ a to obnoviť si osobný vzťah s Ježišom, precítiť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého.“

„Zmenilo sa to, že v mojom živote Bohu patrí prvé miesto.“

„Dokážem lepšie vnímať potreby svojich blízkych.“

„Viac som sa privinula k Bohu.“

„Dokázala som odpustiť jedno zranenie v mojom živote počas modlitby prijatia Ducha Svätého.“

„Mám väčšiu radosť v srdci.“

„Dostala som silu zmeniť moju prácu.“

„Na kurz sa mi vôbec nechcelo ísť, pri úvodných stretnutiach som trpel, avšak postupom času sa niečo vo mne začalo meniť. Začal som osobnejšie žiť s Bohom. Úplne sa mi vrátila do života radosť a som opäť povzbudený žiť s Kristom.“

Na veľkonočnú stredu sa ešte bude konať bonusové stretnutie kurzu pozostávajúce z modlitby chvál, diskusie v skupinách a agapé. Účastníci majú možnosť pokračovať v objavovaní Krista počas otvorených modlitbových stretnutí vždy v stredu o 19. hod. na fare v Radvani.

Autor: Janka Antalová
Príbuzné články:
P. Mihok s tímom na Ukrajine
Shekinah na misiách v Detve
Obnova pre Slovákov v Londýne (mladí z Rieky Života a Calvary)
 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved