Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova pre farnosť v Kazachstane

Páter Peter Slobodník CSsR a páter Jozef Mihok CSsR spolu s laikmi zo spoločenstva Maranatha (Prešov) a Shekinah (BB) majú možnosť počas prvého adventného týždňa hovoriť o Božej láske v meste Karaganda, v Kazachstane. Uplynulý víkend viedli duchovnú obnovu pre farnosť sv. Jozefa na tému „Duchovný rast“. Okrem domácich farníkov prišli aj veriaci z iných farností Karagandy a mohli si vypočuť témy ako osobná modlitba, sviatostný život, sila jazyka, život v pravde a život podľa Božej vôle. Súčasťou programu boli aj svedectvá, spoločná modlitba a slávenie sv. omše. Účastníci boli povzbudení k prehlbovaniu svojho vzťahu s Kristom a k tomu, aby oni sami prinášali Kristovo svetlo iným ľuďom. Misionári sa stretli s veľkou láskou a vrúcnym prijatím domácich a tešia sa na to, čo ich čaká budúci týždeň. Zároveň prosia o modlitby, aby sa radostná zvesť dotýkala tých, ktorí ju budú počuť.

Zábery z víkendovej duchovnej obnovy:

 

Súvisiace články:

V nedeľu vyvrcholili obnovy v Kazachstane a Kyrgyzstane

Misijný výjazd v Kazachstane

Obraz Matky ustavičnej pomoci v Kazachstane

Misie v Kazachstane

Misionári milosrdenstva pokračujú vo svojej službe

Relácia o redemptoristoch v Banskej Bystrici (Radvaň – TV LUX)

P. Mihok v relácii o Dobrom spovedníkovi

P. Mihok v Ríme počas Turíc 2016

P. Mihok viedol duchovné cvičenia pre seminaristov (október 2016)

P. Mihok na kolokviou o spoločenstvách a charizmách v Badíne (2017)

P. Jozef a Rieka Života na Godzone konferencii (apríl 2016)

P. Mihok na Godzone 2015

Shekinah v Sebedraží (máj 2017)

Shekinah v Sučanoch (apríl 2017)

Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017)

Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017)

P. Mihok s tímom na Ukrajine
Shekinah na misiách v Detve

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved