Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Alfonziánska akadémia oslávila 75. výročie svojho založenia

Dňa 9. februára 2024 oslávila Alfonziánska akadémia 75. výročie svojho založenia. Generálny predstavený P. Rogerio Gomes predsedal Eucharistii, ktorú koncelebrovali spolubratia z komunity sv. Alfonza v Ríme. Pri tejto príležitosti sa na slávnosti zúčastnil aj Mons. Alfonso V. Amarante CSsR, rektor Pápežskej lateránskej univerzity, ktorý bol tak láskavý, že sa počas svätej omše pripojil k spolubratom.

Inštitút morálnych a pastoračných štúdií bol 9. februára 1949 v Ríme založený ako interná škola Kongregácie pod názvom Alfonziánska akadémia. Od tohto dňa sa táto inštitúcia rozvíjala ako študijné a formačné centrum v oblasti morálnej teológie a od roku 1960 bola pridružená k Pápežskej lateránskej univerzite. Nedávno jej pápež František, uznávajúc úlohu a význam poslania Alfonziánskej akadémie, udelil titul pápežského inštitútu.

Počas eucharistickej slávnosti generálny predstavený Kongregácie redemptoristov a generálny moderátor Alfonziánskej akadémie páter Rogério Gomes CSsR vo svojej homílii priblížil život a históriu Akadémie. V piatom bode P. Rogério hovorí o tom, že poslaním Akadémie v súčasnosti je pomáhať samotnej Cirkvi načúvať svetu a rozlišovať znamenia čias. Vychádzajúc z evanjelia, „Pápežská Alfonziánska akadémia urobila všetko správne: otvorila náš sluch, oslobodila nás od hluchoty a dala nám nový jazyk na dialóg so svetom a premenu srdca človeka, aby bol svet miestom pre všetkých. To je náš sen a naša povinnosť ako misionárov nádeje kráčajúcich v šľapajách Vykupiteľa.“

Homília generálneho predstaveného (v angličtine).

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved