Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016november (Page 2)

Dnes sa diskutovalo o návrhoch a postulátoch z 3. časti Pracovného dokumentu (Obnovené štruktúry). Prebehlo o nich aj hlasovanie. Večer boli 20-minútové prezentácie. Prvá o holandskom redemptoristovi bl. Petrovi Dondersovi, ktorý pracoval v Suriname v 19. storočí. Druhá prezentácia predstavila pomerne novú misijnú prácu na Kube. Niektorí kapitulári pôjdu cez víkend na exkurziu, iní budú oddychovať v meste Pattaya, kde sa odohráva kapitula. P. Brehl a ďalší 3 spolubratia podniknú päťhodinovú cestu na sever, kde navštívia redemptoristky v ich novom kláštore. V nedeľu, na záver Roka milosrdenstva, budú redemptoristi sláviť koniec jubilejného roka v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa v Bangkoku. Príbuzné články: Prebieha XXV. generálna kapitula Duchovná

Read More

17. novembra dopoludnia dostali kapitulári pracovný návrh Posolstva XXV. generálnej kapituly. Je v ňom syntéza diskusií, ktoré odzneli na kapitule. Pracovnú verziu posolstva vypracovala poverená komisia. Následne sa text posolstva rozoberal na plenárnom stretnutí. Mnohí vyjadrili spokojnosť z toho, že dokument zachytáva podstatu toho, na čom kapitula doteraz pracovala. Z pléna zazneli aj hlasy, ktoré žiadali, aby bolo posolstvo ešte doplnené o niektoré oblasti života Kongregácie. Kapitulári si urobili spoločnú fotografiu v košeliach, ktoré im podarovala provincia Bangkok. Odznel tiež oznam o nedeľnej ceste do Bangkoku, kde budú kapitulári sláviť omšu vo farnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa. 17. novembra popoludní kapitulári hovorili o podpore konferencii Afrika

Read More

16. novembra dopoludnia bola dôležitá plenárka, počas ktorej kapitulári vážne diskutovali o zasvätenom živote, ktorý by sme mali žiť ešte intenzívnejšie a s ešte väčším zameraním. Druhú časť predpoludnia venovali kapitulári hlasovaniu o rôznych témach. Moderátor vyzval prítomných k príprave  Záverečného posolstva tým, že vyberú nejaký výrok, alebo vetu, ktorá by zhrnula to, čo by si všetci kapitulári chceli doniesť z tejto generálnej kapituly. Popoludní v pracovných skupinách sa bude o tomto diskutovať. 16. novembra popoludní až do večera pokračovali diskusie o postulátoch a následné hlasovanie. Večer boli 3 prezentácie. Provincia Neapol prezentovala svoju misiu, ktorú už 20 rokov rozvíjajú na Madagaskare (viacero

Read More

Anglikánsky arcibiskup Justin Welby prijal pozvanie londýnskeho katolíckeho kardinála Vincenta Nicholsa zúčastniť sa na zatváraní Jubilejnej brány na Westminsterskej katedrále. Pri nedeľných vešperách prvý raz kázal anglikánsky arcibiskup. Na slávnosti sa zúčastnili rôzni biskupi z Anglicka a Walesu a tiež viacerí predstavitelia kresťanských spoločenstiev. Arcibiskup Welby vo svojom príhovore povedal, že: "Rok milosrdenstva zaujal nielen katolíkov, ale všetky kresťanské denominácie." Arcibiskup citoval slová "vizionárskeho príhovoru" blahoslaveného Jána XXIII. pred začatím Druhého vatikánskeho koncilu: "Duch Svätý pomáha Cirkvi viac konať s milosrdenstvom a menej v strohosti boja proti bludom a hriechu."  Arcibiskup povedal, že: "Tento rok milosrdenstva 50 rokov po koncile bol vodou na púšti, na

Read More

15. november (12. deň kapituly - dopoludňajší blok) Dopoludňajší blok bol venovaný diskusii ohľadom obnovených štruktúr v Kongregácii. Prebehlo hlasovanie o mnohých návrhoch, ktoré by eventuálne mohli byť novými schválenými postulátmi. V skupinách sa kapitulári snažili odpovedať na 2 otázky moderátorov: O ktorých významných témach sa podľa vás ešte nehovorilo? Čo by ste k týmto témam povedali vy? Popoludňajší blok Popoludní bolo cítiť, že viacerí kapitulári sú unavení a tiež sklamaní, že sa neriešili niektoré otázky. Popoludní však bol priestor na vyjadrenie akýchkoľvek postrehov, sklamaní, alebo iných pohľadov. Niektorí spolubratia položili otázku: naozaj načúvame hlasom sveta v našej snahe o reštrukturalizáciu? Je naše poslanie (misia) jasná?

Read More

10-členný misijný tím na čele s P. Jozefom Mihokom vykonal v dňoch od 10. do 13. novembra 2016 obnovu pre farské spoločenstvo v ukrajinskom meste Starokonstantinov. V tíme boli 4 členovia zo spoločensta Shekinah z Banskej Bystrice, 3 členovia spoločenstva Missio Christi z Varšavy a jeden člen spoločenstva Maranatha z Prešova. Pre niektorých zo spoločenstva Shekinah to bola prvá skúsenosť misijnej práce v zahraničí. Ponúkame pohľad na misijný čas z perspektívy Veroniky Ondrejkovej. "Boh je dobrý v každý čas. Aj teraz sme sa o tom naplno presvedčili, či už v Starokonstantinove, ale aj počas cesty na Ukrajinu. Hoci sme tam cestovali dvakrát

Read More

14. novembra 2016 (12. deň generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya) bol v treťom volebnom kole zvolený za generálneho vikára P.  Alberto Eseverri  zo Španielska. Keďže generálnym vikárom môže byť podľa práva len klerik, do úvahy prichádzali 5 konzultori ako kandidáti pre túto službu. Br. Jeffrey Rolle, jeden z novozvolených konzultorov, teda volený byť nemohol.  Keďže 4 konzultori sú noví, kapitulári sa rozhodli voliť v prospech P. Eseverriho, ktorý má ako konzultor skúsenosti so službou v generálnom vedení. (Viac TU.) P. Michael Brehl vzdal hlbokú vďaku a poctu doterajšiemu generálnemu vikárovi, P. Enrique Lopezovi. Prítomným povedal, že P. Lopez bol vždy v plnom nasadení,

Read More

11. novembra v Aule Pavla VI. sa pápež stretol s ľuďmi v núdzi a bez domova, ktorí prišli z rôznych kútov sveta. Na sviatok sv. Martina z Tours, ktorý sa často zobrazuje na koni, ako sa delí o svoj plášť so žobrákom, prišli do Večného mesta, aby si okrem duchovného programu vypočuli slová Petrovho nástupcu. Medzi účastníkmi bolo približne dvesto ľudí v núdzi zo Slovenska. Pápež František si pozorne vypočul svedectvá a reagoval v spontánnom príhovore, ktorý predniesol v rodnej španielčine. Povzbudil prítomných, aby nezabudli snívať: „Máme svoje túžby a svoje sny, ktoré sa snažíme realizovať malými krokmi. Túžba a sen: dve slová, ktoré nám môžu pomôcť

Read More