Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

10. deň kapituly – kapitula zvolila Generálnu radu a schválila 3 postuláty

10. deň kapituly (dopoludňajší blok)Indikatívna voľba radcov do Generálnej rady

V dnešné dopoludnie sa kapitulári venovali výberu kandidátov do Generálnej rady. Piati koordinátori konferencií prečítali menný zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení, t.j. navrhnutí jednotlivými konferenciami, počnúc kandidátmi s najväčšími preferenciami.

Následne odzneli správy o misii (na základe pracovného dokumentu).  Po prestávke boli tzv. „indikatívne voľby“ na 6 konzultorov.

V pracovných skupinách sa diskutovalo o tom, či nastal čas, aby kapitulári poslali celej Kongregácii posolstvo. Rovnako sa kapitulári zapodievali otázkou Témy pre ďalšie šesťročie.

10. deň kapituly (popoludňajší blok)

Po voľbe generálneho predstaveného, ktorý bol zvolený 9. novembra, dnes kapitula zvolila 6 radcov jeho rady.

Šiesti radcovia (konzultori) majú reprezentovať zemepisnú realitu celosvetovej Kongregácie redemptoristov. Predtým, ako boli zvolení konzultori, prebiehal proces prípravy tejto voľby. Každá konferencia navrhla mená troch spolubratov, ktorí sa stali kandidátmi na radcov. Celá kapitula následne volila. Zvolení boli: P. Nicolas Issifi Ayouba Martin z  viceprovincie Západná Afrika, ako reprezentant Konferencie Afrika & Madagaskar; za reprezentanta Konferencie Severná Amerika bol zvolený br. Jeffrey Rolle  (z provincie Baltimore); P. Rogerio Gomes z provincie  Sao Paulo, Brazília, bol zvolený za Konferenciu Latinská Amerika. P.  C. Alberto Eseverri z madridskej provincie sa stal konzultorom, ktorý má reprezentovať Konferenciu Európa. Napokon  P. Sebastian Ani Dato z provincie Indonézia sa stal radcom za Konferenciu Ázia/Oceánia. P. Alberto Eseverri a br. Jeffrey Rolle boli znovuzvolení. Posledným, šiestym zvoleným konzultorom, bol P. Pedro Lopez.

5

GF8A5114-1101x420-1

Príjemnou zaujímavosťou volieb je fakt, že prví piati kandidáti boli zvolení v prvom kole, v ktorom sa vyžaduje 50% + 1 hlas.

Po voľbe konzultorov sa prejednávali a schvaľovali postuláty. Boli chválené tri návrhy (postuláty).

Dva návrhy, ktoré boli súčasťou Pracovného dokumentu C (časť 2 – Obnovená misia) a boli napokon po diskusii schválené:

2.3 – Návrh #1 A Mandát pre Generálne vedenie aktualizovať Plán komunitného života, ktorý by bol predlohou k použitiu v každej komunite.

2.3 – Návrh  #2 Audit životného štýlu navrhovaný Komisiou pre ekonomickú solidaritu. Tento audit má byť používaný každou komunitou, ktorej úlohou bude pravidelne hodnotiť život sľubov, predovšetkým sľubu chudoby.

Postulát (#7 B v časti  2.3) o tom, že spolubratia môžu ostať v jednej komunite maximálne dve obdobia, bol schválený tesnou väčšinou. Zmyslom postulátu je vychovávať spolubratov k väčšej disponibilite pre misiu. Postulát rátal s výnimkami (spolubratia v staršom veku, spolubratia pracujúci vo formácii alebo univerzitách).

Príbuzné články:

9. deň kapituly (Partneri v misii a postuláty)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Duchovné cvičenia s kardinálom Taglem (2. a 3. deň kapituly)

Prebieha Generálna kapitula

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved