Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016november

Spoločenstvo zrodené z milosrdenstva 24.-28.11. 2016 Na podnet Slovenskej misie v Londýne päťčlenná výprava zo Slovenska, pod vedením o. Rastislava Dluhého a v zložení spoločenstiev Rieka života a Calvary, pripravila duchovnú obnovu pre Slovákov žijúcich v Londýne.  Témou obnovy bolo Spoločenstvo zrodené z milosrdenstva. Obnova bola rozdelená do troch častí. V prvej sme hovorili o osobnom zážitku milosrdenstva a o tom, ako ho prežívame v spoločenstve, druhá časť obnovy bola o milosrdenstve v službe, no a v tretej časti sme sa pomodlili Cestu milosrdenstva. Súčasťou obnovy boli aj chvály, sviatosť zmierenia a Eucharistia, ale samozrejme aj budovanie priateľstiev, spoločný čas a oddych. Na obnove sa zúčastnilo vyše 100 ľudí. Miestne spoločenstvo Slovákov, ktoré sa pravidelne stretáva na modlitbe a formačných stretnutiach,

Read More

Od 31. októbra do 23. novembra 2016 sa v thajskom meste Pattaya konala XXV. generálna kapitula. Zúčastnil sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál našej jednotky. Správy z kapituly, ktoré sme postupne uverejňovali, si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch.   Skončila sa XXV. generálna kapitula Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly) P. Brehl sa stal generálnym predstaveným Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň) Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly) A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň) Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november) Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11) Práce na kapitule (18. 11) Kapitulári v

Read More

Blíži sa koniec generálnej kapituly. Dnes, 23. novembra, na začiatku zasadaní odznelo dojímavé posolstvo od kardinála Tobina, ktoré si prostredníctvom videa pozreli kapitulári. Následne hovoril P. Brehl o rehoľných bratoch vo vedení. P. generál chce poslať Svätej Stolici návrhy, týkajúce sa rehoľných bratov, s prosbou o postrehy a pripomienky. P. Pedro Lopez,  P. Ronald McAinsh a P. Enrique Lopez predstavili finálnu pracovnú verziu Posolstva kapituly. Táto verzia bola schválená. Za tému XXV. generálnej kapituly bolo vybrané heslo:  “Witnesses of the Redeemer in solidarity for mission to a wounded world”. V slovenskom preklade  Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete - solidarita a misia.  Zdroj Príbuzné články: Prebieha XXV. generálna kapitula Duchovná

Read More

Pápež František zdraví arcibiskupa Josepha W. Tobina z arcidiecézy Indianapolis po odovzdaní pália na sviatok sv. Petra a Pavla v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, 29. júna 2013. (CNS photo/Alessia Giuliani, Catholic Press Photo) Arcibiskup Joseph W. Tobin bol 19. novembra 2016, v Ríme kreovaný za kardinála. Bol mu pridelený titulárny chrám Santa Maria della Grazie a Via Trionfale. (Viac o titulárnych chrámoch TU.) Liturgickú brožúrku pre toto slávenie nájdete TU. Tobin je najstarší z 13 detí. Kardinálova 93-ročná matka Mária - Tereza a jeho 11 súrodenci boli prítomní na slávnosti. Videozáznam celej slávnosti nájdete TU. Arcibiskup Tobin sa pozná s pápežom Františkom už 11 rokov.

Read More

22. november Kapitulári budú hlasovať o novom pripravenom dokumente o ochrane mladistvých. Doterajšie diskusie boli prejavom pozitívnych reakcií na dokument. Dnes  sa rokovalo o našom pôsobení v chrámoch, svätyniach a celkovo o našej pastoračnej službe. Dlhšia debata sa viedla o povolaní rehoľného brata. Napokon sa hovorilo o sekularizácii a našej odpovedi na ňu.  Bolo schválených 10 posledných postulátov v plenárnych zasadaniach. Všetkých 10 postulátov vzniklo počas rokovaní na kapitule počas diskusie o obsahu Pracovného dokumentu C. Bol odhlasovaný postulát o ochrane detí a mladistvých. V rozprave dominoval názor, že v tejto oblasti nestačí len reagovať, potrebujeme konať preventívne. Druhou veľkou témou bolo povolanie

Read More

21. novembra kapitulári diskutovali o potrebných zmenách v organizačnej štruktúre v generálnom vedení a v generálnej kúrii (Pracovný dokument C - čl. 3.4). Značná časť diskusie bola zameraná na  budúcnosť morálnej teológie a Alfonziánskej Akadémie, ktorá od päťdesiatych rokov minulého storočia zohráva významnú úlohu v morálnej reflexii Cirkvi (čl. 3.5). Dnes má 250 študentov a 19 profesorov. Náklady na jej chod sú vysoké. Kapitulári sa zamýšľali nad tým, ako táto inštitúcia plní svoju úlohu. Prítomní prišli k záveru, že je potrebné aj naďalej podporovať existenciu tejto inštitúcie, avšak je nutné, aby sa prehodnotil spôsob vedenia tejto ustanovizne a tiež jej

Read More

20. november 2016 Účastníci generálnej kapituly slávili slávnosť Krista Kráľa a záver Roku milosrdenstva v kostole Najsvätejšieho vykupiteľa v Bangkoku.  Na omši bolo prítomných približne 120 redemptoristov. Prítomný bol aj apoštolský nuncius v Thajsku.  Generálny predstavený P. Michael Brehl, ktorý predsedal eucharistii, v homílii poukázal na spojenie medzi Božím milosrdenstvom a posolstvom všetkých troch liturgických čítaní eucharistie. Pripomenul slová dobrého lotra Dizmasa na kríži: "Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." (Homília na youtube) Po omši nasledovala slávnosť so spevom, tancom a rôznymi vystúpeniami. Medzi účinkujúcimi boli aj deti, o ktoré sa stará  P. Joe Meyer. Zdroj Príbuzné články: Prebieha XXV. generálna kapitula Duchovná obnova

Read More

V rozhovore pre katolícky denník Italian Catholic daily Avvenire, František povedal: “Jednotu budujeme za pochodu, pretože jednota je dar, o ktorý prosíme.” Komentoval aj kritiku voči jeho dokumentu  “Amoris Laetitia”: Koncil vzal Cirkev “k jej pôvodu”, toto posúva "os  kresťanstva preč od istého druhu legalizmu, ktorý môže byť ideologický. Niektorí stále nechápu pointu, vidia veci čierno-bielo, hoci sme povolaní rozlišovať v priebehu života.” “Cirkev nie je futbalový tím, ktorý hľadá fanúšikov.” Takto pápež odpovedá v dlhom rozhovore stĺpčekárke Stefanii Falasca z denníka Italian Catholic newspaper Avvenire. Tento rozhovor pápež poskytol pred ukončením Jubilea milosrdenstva, ktoré má veľmi ekumenický charakter. Plné znenie textu sa

Read More
close

Zdieľajte príspevok..